Trollafjellet og Trollanibba

Vindafjord - Rogaland

De underjordiske var tallrike i Vikebygd i eldre tider, noe flere stedsnavn i området vitner om. Denne rundturen tar deg med opp på to trolske topper, hver med bergtagende utsikt. Trollafjellet er høyest og har den videste utsikten. Trollanibba ligger på vestsiden av Skredfjellet og gir flott utsyn over hele Vikebygd. Selv om det fremdeles kan være troll i området, har du lite å frykte. Duften av kristenmannsblod kamufleres raskt av svettelukt i de bratte kneikene.

Merking og terreng

Turen er rødmerket og skiltet. Starten og slutten av løypa følger veier av ulike slag, ellers ferdes du på tydelig sti. Mye av stien går i åpent og oversiktlig terreng over tregrensa, med skogspartier i liene under. Stigningen opp til Trollafjellet er bratt, men grei å gå. Nedstigningen fra Trollanibba er enda brattere. Her må du regne med å bruke hendene enkelte steder. De verste skrentene er dog bare noen få meter høye, så det går fint.

Adkomst og parkering

Kjør E134 til Isvik i Skjold. Her tar du inn på fylkesvei 734, skiltet mot Vikebygd. I Vikebygd svinger du ned til den lett synlige kirka og parkerer på stor parkeringsplass der.

Rutebeskrivelse

Før du starter kan du ikke unngå å legge merke til Trollanibba, den ene av turens to mål. Nibba er den høyre av de to gråsprengte toppene som kneiser opp øst for bygda. Det er bare å glede seg.

Gå tilbake til fylkesveien og kryss over til sideveien som går opp ved låven på motsatt side. Denne grusveien følges helt opp til Langavatnet. Langs veien er det satt opp skilt med lokale stedsnavn. Flere steder er det laget rasteplasser med bord om du trenger en pust i bakken. I det vanninntaket til kraftverket i Vikelva passeres, dukker Trollafjellet opp over tretoppene.

Langavatnet

Ved Langavatnet holder du til venstre i veiskillet. Like etter ender grusveien ved en liten demning. Trollafjellet stiger nå bratt opp på andre siden av vannet. Stien begynner til venstre for demningen og går rundt vestenden av vannet. Første del av stigningen er skogkledd og fører opp til et utsiktspunkt med god utsikt over Langavatnet.

Trollafjellet

Et noe slakere parti ender ved skiltet stikryss. Her tar du til høyre og begynner på den bratteste delen av oppstigningen. Underlaget veksler mellom grunnfjell og lyng mens høydemeterne går unna. Løypa følger den steile fjellryggen helt til topps. Vel oppe ved varden kan du ta en velfortjent pause og nyte den flotte utsikten.

I vest har du god utsikt mot Vikebygd, Ålfjorden, Sveio og Utsira. I nord sperrer Skredfjellet for utsikt, men mot nordøst kan du se inn til fjelltoppene i Kvinnherad. På andre siden av Viksdalen i øst ruver den massive Gråhorga, mens videre mot sør sees Etnefjellene, Vats og Vikefjellet.

Skredfjellet

Turen fortsetter nordover i lett gange langs fjellryggen. Du får nydelig utsikt mot fjord og fjell mens stien sakte dreier vestover mot Skredfjellet. Her blir terrenget mer kupert igjen. Ei kort klyvekneik må forseres før stien traverserer øvre del av sørhellingen på Skredfjellet. Fra bergknausene i fjellsida har du fin utsikt over til Trollafjellet og ned til det lille Trollvatnet.

Trollanibba

Stien fortsetter i småkupert terreng sørvestover. Plutselig dukker det opp ei flaggstang foran deg. Du er kommet til Trollanibba, hvor det heises flagg på nasjonaldagen. Fra kanten av den luftige nibba kan du skue ned på hele Vikebygd. Bedre utsikt over bygda finnes ikke. Utenfor Vikevika strekker Ålfjorden seg forbi, med Sveio på andre siden. Lenger ute sees Bømlo og havet, med litt av Leirvik på Stord bak Dyraskarfjellet.

Børkjelandsskaret og Kongegrava

Stien ned fra nibba starter sørøst for flaggstanga. Det er skikkelig bratt og kronglete nedover her, så trø forsiktig. Nede i Børkjelandsskaret tar du til høyre i godt skiltet stikryss. Resten av ferden ned lia under Trollanibba går i tett skog. I lia passeres den mystiske Kongegrava. Følg gjerne oppfordringen på skiltet ved grava.

Vikebygd

Stien munner ut i gressgrodd traktorvei. Denne følges nedover til veiskille, hvor du tar til høyre og like etter er tilbake på sti. Også denne stien ender i en traktorvei. Veien følges ned til gressmarkene på Børkjeland og videre til Vikebygd bygdahus. Sykkel- og gangsti bringer deg gjennom Vikebygd sentrum og tilbake til parkeringsplassen ved kirka.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%