Bjørndalsnuten

Vindafjord - Rogaland

Bjørndalsnuten er det høyeste fjellet i Vindafjord kommune og ligger i et område med flott og variert turterreng helt øst i kommunen. Turen følger umerket sti gjennom småkupert skog krydret med elvebrus og fine utsiktspunkter, til åpnere lende i stølslandskapet ved foten av den bratte nuten. Et trangt og spennende skar leder opp på høyfjellet hvor storslått utsikt og luftige nibber venter. Turen er lang og har mye stigning, men det er en riktig fin tur for de som er i brukbar form.

Merking og terreng

Turen er ikke rødmerket, men det er god og delvis vardet sti inn til stølen på nordsiden av Risvatnet. Oppstigningen går for det meste utenfor synlig sti, men en og annen nødling kan sees. Både stiens startsted og stikrysset i Bjørndalen er skiltet. Det er en kupert tur med flere bratte kneiker allerede før du kommer til foten av fjellet. Det er stedvis bratt opp fjellsiden og ei ulendt steinur må klyves over i toppen av skaret. Du må regne med å bruke hele dagen på turen.

Adkomst og parkering

Fra E134 kan du kjøre enten fylkesvei 46 fra Knapphus eller fv. 514 fra Ølen til Sandeid og videre på fv. 46 til Vikedal. I sentrum av Vikedal svinger du inn på fv. 745 ved skilt mot Roaldkvam og følger veien innover dalen helt til enden av Fjellgardsvatnet. Når du passerer Gislehaug må du holde utkikk etter et mørkt treskilt i grøfta på høyre side, like før det røde naustet i vannkanten. Her begynner nemlig stien. Det er en liten parkeringsplass i veikanten like etter naustet, men du kan også kjøre videre over Storelva og parkere på større parkeringsplass ved skilt til Bjørnstigen.

Rutebeskrivelse

Følg bilveien tilbake til naustet ved Fjellgardsvatnet, hvor skilt i veikanten viser hvor stien begynner. Tydelig og godt vardet sti leder gjennom skogen og opp på åpne berg, hvor du får første glimt av Bjørndalsnuten i det fjerne.

Storelva og Sjurstøl

Småkupert gange fører deg vekselvis gjennom skog og over berggrunn ned til bredden av Storelva, som har et rolig parti her. Fra elva stiger du over en haug og kommer inn til Sjurstøl. Det er satt opp solid bro over bekken som renner forbi stølen. Etter Sjurstøl er det noe mer spredt vardet, men fortsatt god sti.

Krossvatnet og Sørelva

En bratt bakke bringer deg opp på berget over Krossvatnet, hvor du får fin utsikt over vannet før stien dukker inn under trærne igjen. I skogen møter du ei ny og enda brattere kneik. Den kjennes i beina, men på toppen venter et flott utsiktspunkt med utsikt tilbake nedover dalen mot Fjellgardsvatnet. På en haug like bortenfor kan du også se innover Nordre Bjørndalen med Bjørndalsnuten ruvende ved siden av. Ei lita myr krysses før det bærer ned til Sørelva. Det er ikke bro over elva, så du må finne et høvelig sted å hoppe over.

Søre Bjørndalen

På andre siden av elva er det ikke så lett å få øye på stien med en gang. Hold litt mot høyre mens du går opp lyngberget, så kommer du inn på stien igjen etter rundt tjue meter. Herfra er stien smalere og ikke lenger vardet. Kort etter dukker det opp et skiltet stikryss hvor du fortsetter i retning Tysseland.

Selv om det er en del trær i Søre Bjørndalen også, er terrenget mye åpnere enn på den første delen av turen. Du vandrer innover dalen med lyng og gress under føttene og Bjørndalsnutens massive fjellside hengende over deg. En stølshytte passeres på en haug med fint utsyn over dalen. Slake bakker leder ned til Søre Bjørndalsvatnet før det igjen stiger forsiktig oppover til en ny stølshytte nord for Risvatnet.

Endegarane

Fortsett femti meter forbi stølen til du kommer til en steinete bekk. Her er det lurt å ta en pust i bakken og fylle opp vannflaskene, for nå begynner bakkekjøret for alvor. Foran deg står over 500 saftige høydemeter stablet oppå hverandre, klare til kamp. Når du er klar, går du over bekken og finner igjen stien på andre siden. Stien dreier krapt til venstre langs bekken noen meter, før den snor seg bratt oppover blant bjørkestammene og munner ut i en myrbakke. Her slutter stien og du må finne din egen vei videre oppover.

På toppen av myrbakken setter du kursen mot skaret som går innover lenger oppe. Når du kommer inn i skaret blir du møtt av en bratt bergskrent som nærmest blokkerer veien videre. Her er det best å holde seg helt inntil bergveggen på høyre side av skaret, hvor et smalt sauetråkk går opp mellom steinrøysa og berget. Deretter er det ganske lett gange innover skaret, som følges helt til endes. Innerst i skaret ligger ei steinur med store steinblokker. Denne må du klyve over og så svinge opp den bratte bakken på venstre side av skaret.

Høgenut

Vel ute av skaret fortsetter du oppover en liten bekkedal, hvor du etter hvert forlater bekken og skråner opp bakken på venstre side. Deretter er det bare å følge lyngbakkene rett fram opp på Høgenuten, som er den noe lavere nabotoppen til Bjørndalsnuten. Allerede her er det god utsikt til Fagravatnet og Hustveitsåta. Du kan også se deg ut en rute opp siste stigningen til toppen av Bjørndalsnuten.

Bjørndalsnuten

Følg bergryggen vestover til du kommer til et lite stup som går på tvers av nuten. Klyv ned på venstre side og følg bergveggen ned i kløfta mellom de to nutene. Så bærer det rakt oppover skråbergene helt til topps. I det du stiger opp på toppunktet faller fjellet brått foran deg og den fantastiske utsikten åpenbarer seg i sin fulle prakt. Nedenfor fjellet, nesten 600 meter under deg, ligger Nordre Bjørndalen og Botnavatnet. I vest ser du Fjellgardsvatnet hvor turen startet, med Lysenuten lenger ute. Den enda høyere Hustveitsåta dominerer i øst.

Etter en god rast anbefales det å følge fjellryggen ned til vestsiden av nuten. Her går det tydelig og luftig sti langs kanten av stupet, hvor det stikker ut flere nibber det er mulig å ta steget ut på. Kikker du over kanten ser du rett ned i Søre Bjørndalen mange hundre meter under deg. Etter hvert forsvinner stien og du skråner nedover lyngbakkene mot bekkedalen du gikk i tidligere. Derfra og ned følger du samme rute som du kom opp, helt tilbake til parkeringsplassen.

Alternativ tilbaketur

Dersom du ønsker litt variasjon under tilbaketuren, kan du i stedet for å krysse Sørelva fortsette rett fram på bro over elva som renner fra Botnavatnet. Stien går langs Botnavatnet inn til Prestabotn, hvor du vender vestover og ned til Roalkvam via Bjørnstigen, en restaurert husmannsplass fra 1600-tallet. Dette er dog en noe lengre rute.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%