Bjergafjellet - sørlig rute

Vindafjord - Rogaland

Den klassiske ruten til toppen av Bjergafjellet går nordfra, men det er også merket sti opp sørsiden av fjellet. Denne turen bestiger først Grånuten, en litt lavere topp med flott utsikt mot Nedre Vats og Vatsfjorden. Deretter krysser den heia bort til Fuglen, Bjergafjellets toppunkt. Her venter fantastisk utsikt vestover, fra Skjold til Utsira i havgapet.

Merking og terreng

Turen er godt rødmerket og skiltet. Første del går på traktorvei og grusvei. God og tydelig sti fører opp til Grånuten. Stien videre til Fuglen er noe mindre oppgått, men merkingen er fortsatt meget god og terrenget oversiktlig og greit. Løypa har en del stigning opp på Bjergafjellet, ellers lettgått terreng.

Turen har to mulige startsteder: Frøland og Kårhus. Forskjellen er ikke stor. Fra Frøland er distansen litt lenger enn fra Kårhus, mens fra Kårhus får du litt flere høydemeter enn fra Frøland. Løypene møtes før den skikkelige oppstigningen begynner. Denne turbeskrivelsens GPS-spor og turfakta er med Frøland som utgangspunkt.

Adkomst og parkering

Frøland: Fra E134 tar du av mot Nedstrand i Solheimskrysset like øst for Eggja i Skjold og følger fylkesvei 513 til Sagakrossen. Her fortsetter du til venstre over på fv. 736 mot Åmsosen. Mot toppen av stigningen i enden av Tørsdalen tar du av til venstre inn på grusvei ved gårdsbruk. Turskilt står i veikanten. Ta til høyre i veidele og kjør forsiktig på humpete vei til skiltet parkeringsplass på venstre side.

Kårhus: Ta av fra E134 på Knapphus, skiltet mot Sandeid og Nedre Vats. Følg fv. 46 til Vindafjordtunet. Sykehjemmet ligger på høyre side av veien nær enden av Vatsvatnet. Parker på god parkeringsplass der.

Rutebeskrivelse

Starter du fra Frøland følger du traktorveien som fortsetter fra parkeringsplassen. Veien gjør ferden gjennom skogen til en lett oppvarmingsetappe. Ikke ta inn på sideveier og hold til høyre i veidele skiltet mot Kårhus. Etter at Stemmebekken er krysset blir veien mer overgrodd. En fin og tett furuallé leder opp til åpnere lende i Nesheimsskaret. Her går du gjennom den lille grinda i gjerdet, over et kort hogstfelt og inn på grusveien som kommer fra Kårhus.

Starter du fra Kårhus følger du veien som går langs fylkesveien forbi sykehjemmet. Du kommer raskt over på grus. Overse alle sideveier og følg grusveien der den slynger seg oppover lia. Skogen i lia er ryddet bort og du har fin utsikt over Nedre Vats mens du går. I det veien når Nesheimsskaret kommer løypa fra Frøland inn fra venstre.

Grånuten

Fra Nesheimsskaret følges grusveien videre oppover til grind på venstre side. Gå gjennom grinda og fortsett på traktorvei til den flater ut. På venstre side begynner stien som tar deg inn i bjørkeskogen og opp lia mot Grånuten. Skilt viser hvor den starter. Der er enkelte bratte kneiker og kronglete partier, men du kommer deg greit opp. Etter hvert som trærne tynnes ut åpnes flott utsikt mot Nedre Vats og Vatsfjorden.

Stien stiger ennå et stykke før toppen av Grånuten nås. Vel oppe får du samme flotte utsikt som lenger nede, bare enda finere og videre. På andre siden av dalen sees blant annet de to fjellene Hovda og Kjort. Du kan også skue over til varden på Fuglen på andre siden av Bjergafjellet, neste mål på turen.

Mosarevvatnet

Stien fortsetter ned bakken mot vest. Den er ikke veldig oppgått, men merkepåler viser vei. Her oppe på fjellet er vegetasjonen mest lyng og gress, med spredte småbjørk og furutrær i lune kroker. Løypa går over et par mindre hauger adskilt av små myrflekker som kan være fuktige. Du sneier sørvestenden av Mosarevvatnet før en kort bakke fører opp til den store varden på Bjergafjellets høyeste punkt, Fuglen.

Fuglen

Fra varden kan du se vidt i alle retninger. I klart vær kan du skimte Folgefonna i nordøst og Røvær og Utsira i havet i vest. Vikefjellet dominerer i nord, mens Døldarheia står traust og trofast i øst. Det anbefales å gå ut til den mindre varden på vestkanten av fjellet. Her er det mye bedre utsikt ned til Skjold og Skjoldafjorden enn fra storvarden.

Når utsikt og niste er fortært går returen samme vei tilbake. Alternativt, om dere har to biler, kan den klassiske ruten ned til Austreim på nordsiden av fjellet benyttes.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%