Valhest fra Lilland

Tysvær - Rogaland

Valhest er en av Tysværs mest besøkte fjelltopper. Fjellet ligger i de snauvokste lyngheiene nord i kommunen og har strålende utsikt over lavlandet rundt. Fra toppen kan du skue ut over store deler av Tysvær og Sveio, vest til Utsira i havgapet, og østover mot fjellheimen i innlandet. Dette rutealternativet starter fra Lilland nord for Valhest.

Merking og terreng

Turen er godt skiltet og rødmerket. Stien bærer preg av at det ikke er den vanligste ruten til Valhest. For det meste er den lett å se, men i enkelte korte partier er den lite oppgått. Deler av turen går i myrlendt terreng hvor stien kan være fuktig. Terrenget forøvrig er småkupert og lettgått lyng- og gresshei, med en god bakke opp til toppen.

Adkomst og parkering

Kjør E39 eller E134 til Våg. Fortsett på E39 mot Bergen. Rett etter å ha passert bomanlegget på Lilland svinger du inn på rasteplassen på venstre side av veien og parkerer der. Kommer du nordfra ligger startstedet så vidt over på Tysværsiden av kommune- og fylkesgrensa, da på høyre side.

Rutebeskrivelse

Den merkede løypa starter i sørenden av rasteplassen. Gode turskilt viser hvor den begynner. En gjerdeklyver bringer deg inn på stien, som går i åpent lende store deler av turen. Straks etter dukker Husavatnet opp. Du følger bredden av dette rundt nordenden av vannet. Kaster du et blikk over din venstre skulder mens du vandrer langs vannet, kan du se toppen av Valhest i det fjerne.

Sveåsen

I det stien dreier sørover begynner stigningen over Sveåsen. Før det bikker nedover på andre siden får du god utsikt mot turens mål og terrenget som venter. Fra Sveåsen svinger stien seg langs høyrefoten til både Midtåsen og Lillandsåsen. Mellom åsene ligger små myrflekker som kan være ganske så våte.

Fra Lillandsåsen til Langedalen

Akkurat i det du kommer inn på enden av en traktorvei, som forøvrig fører til gården på Lilland, svinger løypa mot høyre ned til en større myrflate. En gjerdeklyver viser hvor du skal krysse gjerdet, før du fortsetter i rak linje over myra til foten av neste berg. Følg bergryggen helt til topps. Ta gjerne en liten pustepause her, berget har fin utsikt både mot Sveio og Valhest.

Ferden fortsetter ned i tett planteskog sørøst for toppvarden. Du snirkler deg mellom furu og gran og opp på bergknauser som gir sikt over tretoppene. Skulle du lure på retningen, er det bare å følge knausene sørover. Etter cirka 200 meter kommer du inn på ny traktorvei. Her er det satt opp turskilt. Ta til høyre og følg veien rundt førti meter. Nytt turskilt viser hvor du må ta til venstre inn på sti igjen.

Skogen forsvinner like brått som den kom. Nå følger et parti hvor stien bølger over slake hauger og langsmed lave berg som stikker opp mellom de vanlige myrflekkene. Et par steder er stien noe utydelig, men du skal stadig i sørlig retning. En strømlinje passeres før du kort tid etter bøyer mot vest gjennom et lite skar og kommer ut på kanten av Langedalen. Nå stiger Valhest skrånende opp rett foran deg.

Valhest

Fortsett ned i dalen, rundt en haug og opp til en liten flate ved foten av fjellet. Enden av en traktorvei krysses før du gyver løs på siste stigning. Stien er ikke veldig tydelig oppover bakken, men nå er det egentlig bare å ta raka vegen rett opp til toppen. Vel oppe blir du møtt av en liten varde og stor utsikt i alle retninger.

Mot nord kan du skue ut over nesten hele Sveio kommune. I nordøst sees Ålfjorden og Vikebygd, mens Hodnafjellet dominerer i øst. Valafjellet, som du står på, strekker seg sørover mot snauheia i retning Aksdal. I vest kan du kikke ned på Stakkastadvatnet og over til Klauv, høyeste fjell i Haugesund kommune. Steinsfjellet skygger for utsikten til Haugesund by, men både Røvær og Utsira kan sees i havet bakenfor om lufta ikke er altfor disig. Hjemturen følger samme rute tilbake.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%