Hodnafjellet fra Ersland

Tysvær, Vindafjord - Rogaland

Hodnafjellet er et landemerke for reisende på vei østover fra Aksdal i Tysvær. Fjellets steile sørvestvegg reiser seg standhaftig opp fra Grindafjorden og er godt synlig fra Europaveien som passerer nedenfor. Toppunktet har flott utsikt over deler av Haugalandet, Sveio og innover mot Skjold. Det er flere mulige utgangspunkter for en tur på Hodnafjellet. Denne turen starter på Ersland i Vindafjord og bestiger fjellet østfra.

Merking og terreng

Turen er godt rødmerket. Første del går på traktorvei, resten på sti. Mye av terrenget er åpen lynghei, med et kortere stykke i skog. Et par lave gjerder uten gjerdeklyver må skreves over. Stigningene er ikke bratte, så det er en forholdsvis lett tur.

Adkomst og parkering

Kommer du vestfra kjører du E134 over Hodnafjellet og tar av til venstre ved skilt mot Lie badeplass like før bakken som leder ned til det lange rettstrekket over Liaheia. Etter avkjørselen svinger du direkte til venstre inn på smalere vei og følger den 500 meter vestover langs Europaveien. Parker ved bedehuset på Ersland hvor turtavle er satt opp.

Rutebeskrivelse

Fra bedehuset følger du gangveien ned bakken og tar så til høyre inn på grusvei. Følg grusveien forbi en låve og over på traktorvei langs jorde. I det veien svinger 90 grader mot venstre i enden av jordet, har du mulighet til en kort avstikker bort til Kalvalandskverna, et restaurert kulturminne fra eldre tiders gårdsbruk i området. Ta i så fall til høyre i svingen. Det er bare 60 meter bort til det steinmurte kvernhuset. Vel verdt en kikk.

Kalvalandsstemmen

Traktorveien følges videre opp til grind og så krapt mot høyre forbi ruinene av en steinmurt gårdsbygning. Følg veien inn blant bjørk og furu til den ender i en lysning på en haug. Her begynner stien. Skrev over gjerdet ved merkepålen og du blir straks omgitt av tett skog. Kort etter dukker den vakre Kalvalandsstemmen opp mellom trærne. Det var vann fra dette tjernet som dreiv Kalvalandskverna. Ser du godt etter kan du skimte den gamle stemmen på andre siden av tjernet. Tjernet passeres på sørsiden gjennom et lite skogholt og ut på åpen lynghei.

Kalvalandstjørna

For å komme ut på lyngmarka må et nytt gjerde skreves over. Påler viser vei oppover bakken mot strømmast. Stien følger strømlinja et kort stykke, før den dreier mot venstre og kommer ned til sørenden av Kalvalandstjørna. Ei bratt, men kort kneik fører opp fra tjernet. Videre mot toppen bølger terrenget over berg og små myrflater. Bakkene er slake og lettgåtte.

Hodnafjellet

Når du når toppen av fjellet vil du kanskje bli overrasket av den store varden som møter deg, for den er ikke lett å se nedenfra. Rundt deg har du flott utsikt til alle kanter. Sveio og Ålfjorden sees i nord, Valhest i vest, Grinde og store deler av Tysvær mot sør, og Skjold i øst. Går du ut på Preikestolen (ja, den heter faktisk det, den flate knausen som henger ytterst på kanten), kan du kikke ned på Grindafjorden, Våg og Europaveien. Returen går samme vei tilbake.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%