Voren og Dyranuten

Sandnes - Rogaland

Denne turen går i åpent landskap i heia mellom Søredalen og Ålgård. Mangelen på høy vegetasjon gir god oversikt over terrenget du går i, som består mye av lyng og gresshei. Turen er lettgått og begge toppene har flott utsikt over fjell og bølgende åser ut mot det flate Jærlandet.

Merking og terreng

Hele stien er godt rødmerket. Merkepåler og nødlinger viser vei. Underlaget er hovedsaklig lyng og gress, med noe berg og et par små myrflekker. Etter nedbør kan det være noe vått og gjørmete i starten av turen. Stigningene er for det meste slake og enkle å forsere.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 315 gjennom Søredalen til du kommer til Skjelbreitjørna på Ur-Eikjeland. Her er det en anleggsplass på sørsiden av veien. På motsatt side av veien, like ved broa over elva Svia, er det opparbeidet parkeringsplass bak et busskur.

Rutebeskrivelse

Kryss fylkesveien og følg den hundre meter vestover, retning Sviland. De første turskiltene du passerer, som står rett overfor parkeringsplassen, er noe misvisende. Du skal forbi dem og videre langs veien til gjerdeklyver ved den borterste innkjørselen til anleggsplassen. På andre siden av gjerdet begynner de røde merkene. Stien går over ei grøft, skrått over myrlendt mark og gjennom en klynge bjørketrær. Fortsett å skråne mot høyre oppover bakken til du kommer inn på traktorvei i kanten av beitemark som tilhører gården på Ur-Eikjeland.

Ådnaberget

Traktorveien følges mot høyre, ned bakken og over en bekk. Fortsett på traktorveien opp den korte bakken på motsatt side, hvor du kommer inn på sti igjen. På ei lita gresslette dreier stien mot venstre, sørover, og inn blant einerbusken og småbjørk. Merkepåler leder oppover bakken. Et lavt steingjerde passeres og like etter kommer du opp på åpen gressmark. Her svinger stien igjen mot venstre, østover på tvers av marka og inn på ny traktorvei. Kryss veien og fortsett fra stein til stein over et fuktig område til tørrmark ved steingjerde. Så går det rakt opp skrenten til Ådnaberget.

Voren

Utsikten blir straks god tilbake mot Skjelbreitjørna og Sviland. Voren kommer også til syne foran deg og det er bare å sette kursen rett på. Det stiger jevnt oppover til toppen. På Voren får du vid utsikt i alle retninger. Søredalen strekker seg forbi i nord, mens Sandnes ligger delvis skjult bak Vedafjellet. I vest sees Jærens kyststripe. Herfra ser du også bort til det neste målet på turen, Dyranuten.

Dyranuten

Stien fortsetter ned sørsiden av Voren til den store sletta ved foten av åsen. Den flate lyngmarka gir lett gange forbi ei strømmast, til gjerdeklyver i enden av trerekka på andre siden av marka. Nå går det oppover igjen mot Reiphammaren. Stien går nesten til toppen av hammeren før den snur og setter kursen mot foten av Dyranuten. Etter litt stigning kommer du til gjerdeklyver i skiltet stikryss. Klyv over og ta de siste høydemeterne til topps. Fra Dyranuten har du flott utsikt mot Flassavatnet i retning Ålgård, mot Jæren i vest, samt Bergsfjellet og Åreskjold i øst.

Tilbake

Turen går samme vei tilbake, men dersom du ikke har lyst til å bestige Voren en gang til, er det mulig å passere den på nedsiden. Fra markene ved strømlinja holder du i så fall omtrent samme høyde rundt åsen, til du kommer inn på stien igjen på andre siden.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%