Vedafjellet og Ragnhildsnuten

Sandnes - Rogaland

Vedafjellet er et av de mest bynære fjellene i Sandnes og har følgelig flott utsikt over byen og lavlandet rundt. Fjellet er lett gjenkjennelig på sendemasten og den enorme varden som står på toppen. Dette er en ganske lett rundtur som også svipper oppom den lavere Ragnhildsnuten, hvor tufter etter gårdsdrift og bygdeborg fra folkevandringstiden kan sees.

Merking og terreng

Turen er rødmerket og skiltet. En tredjedel av distansen går på turvei, resten på sti. Stien er noe utydelig over beitemarkene på Brekkafjellet, ellers godt opptråkket og lett å se. Løypa er stort sett lettgått, men har et par bratte bakker over Vedafjellet. På våte dager kan stien være gjørmete enkelte steder.

Adkomst og parkering

Kjør E39 til Sandnes og sving inn på riksvei 13 ved avkjøringen på Hove, skiltet mot Røldal. Et par hundre meter senere tar du igjen av, skiltet mot Høyland. Følg skilting mot Høyland til du har passert Høyland kirke. Deretter svinger du av til venstre skiltet mot Melshei. Hold til høyre når veien deler seg og fortsett opp noen svinger til stor parkeringsplass i veikanten på venstre side.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen går du østover langs veien og inn på første sidevei til venstre. I neste kryss tar du til høyre og følger turvei til skilt i veikanten på venstre side viser hvor stien begynner.

Brekkafjellet

Stien forsvinner rett inn i et tett skogholt med store grantrær. Hold mot høyre under trærne og du kommer raskt ut av skogen igjen. En bratt bakke fører opp til et gresskledd skar, hvor du skråner opp berget til Brekkafjellet på venstre side av skaret. Nå ser du Vedafjellet foran deg og får også fin utsikt over Melsheia.

Rundt Skjenanuten

Du skal ikke over gjerdeklyveren på Brekkafjellet med mindre du vil sette foten på det høyeste punktet først. I stedet følger du bergryggen nedover på høyre siden av gjerdet og videre til høyre for den lille Skjenanuten. En gjerdeklyver markerer starten på et nytt skogsparti hvor stien krongler seg fram til foten av Vedafjellet.

Vedafjellet

En bratt, men kort oppstigning fører deg opp til toppen av fjellet. På toppen står en sendemast med tilhørende bu og en diger varde, den største i Sandnes kommune. Utsikten er flott både mot Sandnes by, Jærslettene og havet i vest. Vatne sees i nord og Sviland med fjellstrøka innafor i øst. Nedenfor sees også neste mål på turen, Ragnhildsnuten.

Skaarlia

Når du har sett deg mett på utsikten fortsetter du nordover langs fjellryggen og nedover mot vanntankene øverst i Skaarlia. Det er noe bratt nedover den siste bakken og det kan være sleipt her når det er vått. Klyv over gjerdeklyveren nede på sletta, så er du straks inne på asfaltvei. Denne følges ned bakken til to steingarder med en smal passasje i mellom på venstre side. Gå mellom steingardene og ta til venstre etter neste steingjerde. Stien går gjennom et kort skogholt og kommer ut igjen ved gangveien på sørsiden av byggefeltet i Skaarlia.

Ragnhildsnuten

Gangveien følges til endes, hvor du tar av til venstre opp på gressmarkene ved foten av Ragnhildsnuten. Her var det gårdsdrift i eldre jernalder og nedgrodde tufter kan skimtes som forhøyninger i marka. En infotavle forteller om det historiske stedet. For å komme opp på toppen av nuten går du opp der det er naturlig, under et stort eiketre og over restene av bygdeborgsmuren. Vel oppe får du mye den samme fine utsikten vestover som fra Vedafjellet, bare fra et lavere ståsted.

Lysløype

Videre går du samme vei ned fra nuten og svinger til høyre ned gressbakken. Lett sti går på oppsiden av et gårdsbruk og inn i et steinete skogholt. Her må du igjen over en klyver. Stien munner ut i en gressbakke som heller ned til starten av lysløypa i Melshei. Nå kan du enten følge lysløypa hele veien rundt Kodleberget, eller ta av på sti i første sving og komme inn på lysløypa igjen ved lagerbygningene til Statskog. Turvei følges så tilbake til parkeringsplassen.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%