Undeknuten

Sandnes - Rogaland

Dette er en enkel og grei og ganske kort tur på sørsiden av Tengesdal. Mye av turen følger landbruksveier i kulturmark, men du får også komme ut på sti i terrenget. Fra toppen av fjellet er det flott utsikt i alle retninger, spesielt østover mot Bynuten og Lysefjorden.

Merking og terreng

Turen er merket med rød maling og påler, men mange av pålene har veltet og malingen er ganske utslitt, spesielt på siste halvdel av turen. Stikryss er merket med skilt, men noen av dem har falt ned. Likevel er det ikke vanskelig å finne fram. En god del av turen går på fin landbruksvei og i beitemark, mens den høyestliggende delen av turen går på sti over lyng og berggrunn. Siste kneika mot toppen av Undeknuten er noe bratt, ellers er det en veldig lettgått tur.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 316 til Tengesdal. Sving av veien og ned på friområdet ved østenden av Tengesdalsvatnet. Her er det stor og god parkeringsplass med toalett rett ved siden av veien.

Rutebeskrivelse

Gå bort til fylkesveien og følg den hundre meter østover. På sørsiden av veien står det en gjerdeklyver du skal over. Vær forsiktig når du krysser veien. Fra gjerdeklyveren starter den merkede ruten. Straks etter kommer du inn på fin skogsvei som følges oppover Undedalen. Ei grind passeres og like etter kan Undeknuten sees bak haugene foran deg.

Undedalen

I krysset hvor rundturen kommer tilbake fortsetter du rett fram på den samme veien. I neste venstresving tar stien av til høyre og inn på en grov traktorvei. Denne følges opp bakkene til den møter skogsveien igjen lenger oppe. Ta til høyre og følg veien til du kommer til nytt kryss på flaten over bakketoppen. Her har skiltet falt ned, men du skal forlate veien og holde til venstre langs foten av Undeknuten.

Undeknuten

Traktorspor leder deg over på sti, til stikryss i dalen mellom Undeknuten og Longe Bergene. Her tar du til venstre mot Undeknuten og følger sti over ura og opp ei kort, men bratt kneik. Stien svinger så bort til sørenden av fjellet, før den snur og stiger bratt opp til toppen. Vel oppe kan du se ut over Seldalsheia til Bynuten i øst, med Lysefjordbrua lenger bak. Det er også fin utsikt mot Veraland og Dyrafjellet i nord og fjellheimen sørover. Hvis du går ned til tuppen av fjellet får du god oversikt over Undedalen som du kom fra.

Hesthammarheia

Turen ned fra toppen følger samme sti ned til stikrysset. For å gå hele rundturen fortsetter du rett fram gjennom krysset og opp på neste haug. Herfra er det litt ymse med merkingen, men du skal altså ned skråningen til en gjerdeklyver nede på flaten. Over lyngmarka holder du litt til høyre rundt sørsiden av Pinhammaren og kommer inn på grønn gressmark. Du må holde til høyre også for neste haug, hvor stien kommer inn på kjerrevei. Ta til venstre i første kryss og følg veien nedover bakkene nesten til endes.

Tilbake til Undedalen

I den siste høyresvingen før kjerreveien munner ut i fylkesvei 508 over Seldalsheia, forlater du veien og går over beitemarka til venstre. Stien går helt ned til svingen på fylkesveien og fortsetter langs veien et stykke. Etter noen småhauger dreier stien vestover, går ned til et gjerde med klyver og videre på skrå opp bakken til skaret mellom Nonsknuten og Fladeberga. På andre siden av skaret kommer du ned på skogsveien du gikk på i starten av turen. Herfra er det samme vei tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%