Sulken

Sandnes - Rogaland

Sulken er navnet på brorparten av fjellmassene som ligger for seg selv mellom Noredalen, Søredalen, Kråkedal og Skjelbreitjørna. Dette er en lett tur som fører deg enkelt og greit til toppen av fjellet. Turen går i en blanding av kulturlandskap og snaufjell. Deler av turen går på traktorvei og stien i fjellet er godt merket. Fra toppen har du god utsikt i de fleste retninger.

Merking og terreng

Hele turen er merket med røde merker, men noen steder er det ikke lett å se dem. Der det ikke er traktorvei å gå på er stien stort sett lett å følge. Det er i hvert fall aldri tvil om retningen. Terrenget er lettgått og byr ikke på problemer av noen art. Det kan være sauer, kyr og hester på beite i turområdet. Turen har mange gjerdeklyvere.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 315 gjennom Søredalen til du kommer til Skjelbreitjørna på Ur-Eikjeland. Her er det en anleggsplass på sørsiden av veien. På motsatt side av veien, like ved broa over elva Svia, er det opparbeidet parkeringsplass bak et busskur.

Rutebeskrivelse

Følg fylkesveien over broa og bort til gjerdeklyver ved siden av veien omtrent 50 meter oppe i bakken. Klatre over og fortsett langs gjerdet tre hundre meter, før stien svinger i en vid bue mot venstre over de tistelbefengte gressmarkene. Det kan være fuktig enkelte steder på marka. På andre siden står en ny gjerdeklyver, og fra den går ferden parallelt med Skjelbreitjørna til enda en klyver. Du kommer så ned på traktorvei som følges nesten til enden av vannet. Når du kommer til en bekk som renner under veien, forlater du veien på andre siden av bekken og går opp gressbakken til en dobbel gjerdeklyver over steingjerdet i skogkanten.

Stemtjørna

På andre siden av det lille skogholtet møter du ny traktorvei. Denne følger du oppover helt til endes. Sving til høyre i alle veikryss du støter på. I enden av veien holder du til høyre over snuplassen, og fortsetter turen over en bekk og inn på god sti. På haugen går du på steiner lagt ned i myrkanten langs et gjerde, og klatrer over den første klyveren du kommer til. Fortsett over gressmarka til turskilt i skråningen opp fra Stemtjørna.

Sulken

Videre følges traktorspor i skiltet retning mot Sulken. Følg sporene inn i den lille dalen, hvor nok en gjerdeklyver passeres. Stien stiger nå opp en god bakke og dreier østover langs den breie fjellhylla som ligger under nuten som kneiser over deg. Her har du flott utsikt ned til Stemtjørna og sør mot Åreskjold. I det du runder en bergknaus kommer varden på toppen av Sulken til syne et stykke unna. En siste klyver må forseres, før stien går i lett terreng mot varden. Svanetjørna passeres på avstand i det du begynner på siste bakke opp mot toppunktet. Fra toppen er det flott utsikt i alle retninger, spesielt nord mot Vårlivarden og vest mot Sandnes. Returen følger samme rute tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%