Krusafjellet

Sandnes - Rogaland

Krusafjellet ligger langs veien til Lauvvik ferjekai mellom Høle og Høgsfjorden. Fjellet er ikke stort, men beliggenheten ved fjorden gir flott og uhindret utsikt mot både Forsand, Ådnøy, Høle og ferjesambandet Lauvvik - Oanes. Det er ikke opprettet turstier i dette området. Turen kan dermed bli en fin liten ekspedisjon for de som ikke har noe imot å gå utenfor sti og merket løype.

Merking og terreng

Turen er ikke merket. Det er heller ingen utpreget sti å følge. Svake tråkk kan sees i enkelte partier. Et kort stykke går på kjerrevei. Terrenget er kupert, men uten store utfordringer. Noe buskas må en regne med, men følger du beskrevet rute unngår du det meste av det.

Adkomst og parkering

Fra Sandnes er det raskest å kjøre fylkesvei 316 gjennom Noredalen. Alternativt kan du også kjøre riksvei 13 via Ims og Høle. På et kort rettstrekke mellom svingene på Gjestaland ser du en veisnutt bak en jordvoll på vestsiden av veien. Sving inn og parker på den. Krusafjellet brukes til klatring, så av og til kan det være ganske fullt her.

Rutebeskrivelse

Fra startstedet ser du Krusafjellet på andre siden av veien. Kryss veien og følg den sørover, slakt oppover. Ta inn til venstre på kjerrevei etter hundre meter. Kjerreveien følges gjennom grind til ny grind på venstre side i krapp høyresving. Det er gjerdeklyvere ved begge grindene. Du kommer nå ut på beitemarker ved foten av fjellet.

Kryss over fra traktorveien du nå står på til den andre som svinger seg rundt neste haug. Forlat denne nesten umiddelbart og sett kursen mot den loddrette bergveggen du ser innerst i søkket. Det går ei smal hylle opp til høyre for veggen. Gå opp der og vend tilbake over kanten. På oppsiden ligger en liten myrflate.

Bergrygg

Det kan være fristende å følge dalsøkket videre oppover, men det er mer buskas, røyser og bergskrenter der enn det ser ut som herfra. Fortsett heller oppover skråningen foran deg, slik at du kommer opp på bergryggen til høyre for dalsøkket. Her er det lett å gå, samtidig som du får fin utsikt i retning Selvik og Uburen.

I enden av bergryggen ligger ei lita myr med en bratt bergvegg på andre siden. Gå opp til venstre for veggen. Brakebuskene står tett i den korte bakken, men du kommer deg greit forbi. Følg så kanten av ei langstrakt myr til terrenget på venstre side innbyr til oppstigning. Du stiger raskt opp på et berg hvor flott utsikt åpner seg mot Forsand.

Krusafjellet

Her kan du velge om du vil ta rake veien til topps, eller gå rundt og opp på baksiden av toppunktet. La oss ta den bratte ruten opp og den andre ned igjen. Ta til høyre inn i skogen. Du kan se et tråkk på bakken her. Inne blant trærne vender du om og skråner opp mot et hakk som etter hvert kommer til syne i den øverste bergkanten. Det er bratt her, men det går helt fint å ta seg opp. Vel oppe ligger toppunktet like foran deg.

Fra toppen får du nydelig utsikt over Høgsfjorden mot Forsand og Lysefjorden. Krusafjellet har flere smånuter. For å kikke ned til Høle må du ta turen videre til utsiktspunktet på nordvestkanten av fjellet. Der kan du se hele bygda fra oven, med Ådnøy og Bersagel rett over fjorden.

Tilbake

Den mindre bratte nedstigningen går ned dalsøkket vest for toppnuten. Følg bergveggen østover under toppnuten til du kommer tilbake til utsiktsberget du passerte på vei opp. Herfra kan du følge samme rute helt tilbake, om du ikke vil utforske andre ruter på egen hånd.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%