Grimslifjellet

Sandnes - Rogaland

Grimslifjellet ligger tett ved Bergsfjellet mellom Søredalen og Lima, midt på kommunegrensa. Det er en lettgått tur i et snaut og småkupert landskap. En tredjedel av turen går på kjerrevei i kulturmark, resten på sti over berg og lyngbakker. Gode utsiktspunkter påtreffes langs løypa, og Grimslifjellet selv har fin utsikt i flere retninger, blant annet mot Jæren. En enkel tur i lett terreng.

Merking og terreng

Hele turen er rødmerket. Det er også satt opp noen nødlinger og merkepåler. Stikryss er skiltet. Terrenget er lettgått, for det meste lyng, gress eller berggrunn. Stien er ikke veldig oppgått, et par steder kan det være vanskelig å se den. En del av turen går på kjerrevei. Bare de aller siste meterne til toppen kan karakteriseres som bratte.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 315 gjennom Søredalen og sving av ved skilt til Åreskjold. Kjør rett fram opp bakken og ta til venstre når veien deler seg. Omtrent hundre meter lenger framme er det en liten, skiltet parkeringsplass på venstre side.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen følges merkepåler i veikanten rett fram til gården på Åreskjold. Der går du over gårdstunet mellom låven og huset, gjennom skiltet grind og inn på kjerrevei. Følg kjerreveien opp til flate gressmarker og videre til høyre mot Lomshammaren.

Lomshammaren og Lomstjørna

Ved turskilt forlater du veien og følger noe utydelig sti opp til gjerdeklyver på haugen. Når du kommer opp på hammeren åpner det seg flott utsikt innover dalen mot Svihus og Seldal. Her kan du også se toppen av Grimslifjellet stikke opp i sør. Stien svinger sørøstover og passerer Lomstjørna på østsiden av tjernet. Deretter går den ned til et gjerde som følges langs Lomsfjellet og inn til Liamyra.

Liamyra

Like før myra kommer du inn på en kort traktorveisnutt. Ta til høyre der den deler seg, slik at du kommer ned på høyre siden av myra. Der er det et skiltet stikryss. Fortsett over bekken og over gressmark med mye tistler. Litt lenger framme må du passe på å holde til venstre inn på smalere sti. Stien fører opp på en liten knaus hvor nytt turskilt venter. Her kan du velge hvilken av to ruter du vil ta til toppen. Vi kan for eksempel ta venstre opp og høyre ned.

Grimslifjellet

Klatre over gjerdeklyveren du ser litt oppforbi skiltet. Her er det ikke så lett å se nøyaktig hvor stien går videre, men du skal generelt skråne oppover mot ny gjerdeklyver under toppunktet. Derfra er det greiest å gå opp på høyre side av toppknausen. Fra toppen har du fin utsikt mot Søredalen og Kråkedal, vest mot Dyranuten og Jæren, og østover mot Vølstadnutane.

Tilbake

Ned igjen følger du sti nordvestover langs fjellryggen, og svinger etterhvert mot høyre langs gjerde ned til gjerdeklyver. Etter klyveren bærer det ned til Liamyra igjen. I stikrysset går du denne gangen rett fram, skiltet mot Voren.

Stien tar deg opp på de runde haugene på Lomsfjellet, hvor du følger Geitaryggen vest til turskilt foran Eigefjellet. Her forlater du stien og svinger nordover inn på kjerrevei. Veien følges helt tilbake til gården på Åreskjold.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%