Dalsnuten rundt

Sandnes - Rogaland

Dalsnuten er et av de mest besøkte fjellene i Sandnes, og at det er en fin liten topptur er helt sikkert. Men det er også mulig å gjøre som laboranten da han kom til labyrinten, nemlig å labbe rundt den. Denne turen starter ved Gandsfjorden og tar en runde rundt fjellet via Dale og husmannsplassen på Revholen. Har du vært på Dalsnuten mange ganger før, kan dette være et interessant turalternativ.

Merking og terreng

Turen er rødmerket og skiltet hele veien rundt, bortsett fra det korte partiet mellom Revholstjørna og stien til Øvre Eikenuten. Det er noe bratt fra Øvre Eikenuten og ned til fjorden, ellers er det forholdsvis greit terreng å gå i. På nedsiden av Dalsnuten går stien for det meste i småkupert løvskog med et par kneiker over et berg. Rundt Revholen er det lettgåtte gress- og lyngmarker.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 317 fra Sandnes mot Dale forbi Stronda. I underkant av 500 meter etter Stronda får du Holmavika på venstre side. Parkeringsplassen ligger like ved siden av veien ovenfor vika.

Rutebeskrivelse

Kryss over veien ved innkjørselen til parkeringsplassen. Her starter stien som raskt fører deg inn blant bjørketrærne til tuftene av en gammel husmannsplass. Ta til venstre i første stikryss i retning Dale. Stien svinger seg mellom trestammer og steinblokker langs fjorden med Dalsnutens bratte fjellside ragende over tretoppene. Hold et godt øye med stien og merkene, det går lurestier ut til sidene flere steder.

Gandsfjorden

Etter et stykke stiger du bratt opp på et berg med flott utsikt over Gandsfjorden. Det er bratt ned igjen på andre siden også, hvor stien først vender tilbake før den igjen dreier mot Dale. Du kommer ned på en traktorvei og følger veien til høyre oppover dalsøkket. Etter en gjerdeklyver fortsetter ferden inn på beitemarkene på Dale. Følg traktorveien til den munner ut i asfaltvei og fortsett rett over på sti på andre siden.

Dale

Stien fører deg forbi et gårdsbruk og ned til en sving i en skogsvei. Etter noen få meter forlater du veien til høyre og begynner klatringen opp lia på nordsiden av Dalsnuten. Stien følger strømkablene helt opp, hvor du tar til høyre i skiltet stikryss. Like etter stiger du opp på en lav haug og får fin utsikt mot Kvitamyra og Revholstjørna. Følg stien videre over gjerdeklyver og ned til bredden av det vakre tjernet.

Revholen

En fin geil leder bort til husmannsplassen på Revholen. Når du kommer ut av geilen tar du direkte til høyre forbi rastebord og inn på gressbakken på husmannsplassen. Du må gjerne utforske de gamle tuftene før du går videre over gresset og inn på klopplagt sti nede ved tjernet. Bekken som løper fra Revholstjørna krysses på steiner og en gjerdklyver forseres før du stiger opp i åpen lynghei.

Øvre Eikenuten

Kryss rett over stien som kommer fra Dalsnuten og fortsett ned til myra mellom de små haugene. Derfra holder du retningen over neste lille haug og kommer inn på tydelig sti. Følg denne oppover bakken, hvor du får flott utsikt mot Gramstad. På bakketoppen dukker den lille, men spisse Øvre Eikenuten opp foran deg. Stien går ned til foten av nuten og du må gjerne ta en avstikker opp og se på utsikten om du vil.

Holmavika

Deretter går ferden ned i skogen og rundt sørsiden av nuten. Fra skaret mellom Øvre og Nedre Eikenuten begynner den bratteste delen av turen når du skal ned kneika mot fjorden. Underlaget kan være løst, så ta det med ro nedover. På nedsiden gjenstår bare kort og lett gange på flat mark før du igjen kommer til husmannsplassen i Holmavika. Derfra følger du samme sti tilbake til parkeringsplassen.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%