Synesvarden og Steinkjerringa

, Time - Rogaland

Det vidåpne heilandskapet på Høg-Jæren er unikt i Norge. Mye av det opprinnelige landskapet er endret av moderne jordbruk, men en siste rest finnes fremdeles og er nå vernet. Dette er en lettgått rundtur i dette spesielle landskapsvernområdet. Ferden går først til Steinkjerringa, en stor steinstatue midt ute i ødemarken, før turens høyeste punkt, Synesvarden, bestiges. Ofte omtalt som den fineste turen på Høg-Jæren.

Merking og terreng

Turen er svært godt blåmerket og skiltet. Stiene i området er breie og tydelige, noen sågar grusstrødde. Du vil ikke ha noen problemer med å finne fram. Store steiner å trø på er lagt ut i fuktige partier. Det er kort og godt et vel tilrettelagt turområde. Terrenget består av slake, duvende rygger av grus, lyng, gress og berg. Det åpne landskapet er oversiktlig og lettgått med vid utsikt fra toppene. Turen har mange gjerdeklyvere.

Adkomst og parkering

Fra E39 tar du inn på fylkesvei 504 ved Bue, skiltet mot Bryne og Varhaug. Følg fv. 504 mot Varhaug til du kommer til Ualand. På ei lang rettstrekke svinger du inn på fv. 147 ved skilt til Holmavatn. Litt senere tar du til venstre i veidele, også skiltet mot Holmavatn, og kjører veien til endes. Stor parkeringsplass på høyre side ved Holmavatn misjonssenter.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen følges grusvei til gjerdeklyver ved Holmavatnet. På andre siden tar du til høyre i stikrysset og fortsetter på god sti langs et skogholt og ut i åpent lende. Du kommer raskt til Ruhagen hvor sauene ble klippet i gamle dager. Her kan du ta en avstikker til Snøden om du vil, eller fortsette på stien mot sørøst.

Gauleksvarden

Stien svinger seg over snauvokste grusrygger ned til bekken som renner fra Romavatnet. Bekken krysses på store steiner og du stiger så slakt opp på Gauleksvarden. Her er det vid og fin utsikt, blant annet mot Synesvarden.

Steinkjerringa

Gode skilt viser vei videre mot Steinkjerringa, og et stykke ned i bakken kommer hun til syne på sletta i Aniksdalsheia. Da er det bare å sette kursen mot skulpturen, som blir betydelig større etter hvert som du nærmer deg. Steinkjerringa, eller Mor Norge som hun egentlig heter, rager vel 4 meter over bakken der hun skuer mot havet fra sitt høysete på toppen av den store steinen Jolosten.

Ihamaren

Fra Steinkjerringa går du tilbake et kort stykke og tar så til høyre i skiltet stikryss. Stien herfra til Synesvarden er noe smalere og mindre oppgått enn tidligere på turen, men fortsatt lett synlig og god å gå på. Terrenget stiger slakt opp til Ihamaren, hvor det er utsikt sør mot Matningsdal mellom Vardura og Hårrsteinen.

Synesvarden

Turens hovedmål, Synesvarden, er nå like i nærheten. Etter kort stigning når du den store varden på toppen. Synesvarden har strålende utsikt i alle retninger, fra det flate Jærlandskapet i vest til Brusaknuden og Urdalsnipa i øst. Mot sør ser du ut over endeløse bergknauser i Dalane, mot nord stjeler vindmølleparken på Høg-Jæren mye av oppmerksomheten.

Holmavatnet

Når det er tid for hjemturen følges skiltet sti i nordvestlig retning. Den gode utsikten følger deg nedover bakkene. Stien passerer langs kanten av et større skogholt før ferden fortsetter på brei sti over skrinne hauger og små bekker tilbake til parkeringsplassen ved Holmavatnet.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%