Hå våpenskjold

Hå kommune

Rogaland

Hå kommune ligger ved kysten på Jæren sørvest i Rogaland og grenser til Klepp, Time, Bjerkreim og Eigersund kommuner. Hå er en lavlandskommune med store jordbruksarealer og mange små tettsteder spredt mellom åkerlappene. Fra de vakre strendene i vest stiger kulturlandskapet over duvende, grønne marker til småkupert snauhei i øst. Mye av kommunen er utbygd og den har ingen store fjell, men for de som liker å traske i lavere terreng finnes mange turmuligheter.

Deler av Høg-Jæren ligger i Hå. I landskapsvernområdet rundt Synesvarden er det opprettet et flott turområde med godt tilrettelagte stier. De langstrakte strendene langs kysten innbyr både til soling og vandring, fra Ogna i sør til Obrestad i nord. Flere gamle ferdselsveier, som Kongevegen og Den Vestlandske Hovedvei, er ivaretatt som turveier. Heiene i øst har også flere merkede turstier.

Turer i Hå kommune

Tittel Distanse Varighet Toppunkt Bunnpunkt Stigning Startsted
Synesvarden og Steinkjerringa 8,9 km 2 - 3 timer 359 moh 245 moh 245 m Holmavatnet