Kvelvane

Gjesdal, Sandnes - Rogaland

Kvelvane ligger på nordsiden av Oltedalen vis-à-vis den velkjente Bynuten. Fjellet har hverken sti eller merket løype og er følgelig langt mindre besøkt enn naboen. Du vil likevel få mye fin utsikt fra toppunktet. Turen går også ut til et flott utsiktspunkt hvor hele Oltedalen kan sees ovenfra. Som variasjon følger turen gamlestien mot Bynuten på sørvestsiden av Trollabærtjørna i starten.

Merking og terreng

Turen opp på selve Kvelvane går utenfor sti og merker. Terrenget er småkupert, med bergknauser adskilt av små myrflater. Ruta går for det meste mellom knausene, så du behøver ikke klyve. Grusvei og både umerket og merket sti følges til og fra fjellet. Mesteparten av turen går i åpent lende, med noe bjørkeskog rundt gamlestien.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 508 over Seldalsheia mellom Seldal og Hommeland, enten direkte fra Oltedal eller Høle, eller, om du kommer vestfra, via fv. 315/316 gjennom Søredalen/Noredalen. På toppen av Seldalsheia vil du finne to lett synlige parkeringsplasser i veikanten, en på hver side. Informasjonstavle er satt opp ved den ene av dem.

Rutebeskrivelse

Følg Lysevegen fra parkeringsplassen opp til første sving etter grinda. Veien passerer en bekk i svingen. Et par meter etter bekken tar du inn på sti på høyre side. Dette er gamlestien til Bynuten, som var i bruk før stien ble flyttet dit den er i dag. Stien er fortsatt godt synlig og lett å følge. Slitte rester etter røde T-er kan skimtes her og der mens du trasker gjennom glissen bjørkeskog.

Skorpaheia

Gamlestien følges gjennom ei rusten grind og ut på åpne beitemarker på Skorpaheia. Trollabærtjørna dukker nå opp blå og fin foran Flatafjellet, med Bynuten stikkende opp bakenfor. Mot sørøst kommer også turens mål, Kvelvane, til syne. Kryss over gressmarka til ny grind. Deretter rundes sørenden av tjernet på steiner og berg. Stien, som nå er litt vanskeligere å se, fører deg mot haugen der den merkete stien går.

Ragsheia og Steinbakken

Før du når den merkete stien tar du av til høyre og setter kursen mot den grønne gressmarka du kan se oppe i lia. Der kommer du inn på fin kjerrevei som følges mot venstre. På bakketoppen ligger en liten snuplass. Her er det tid for å forlate veien igjen. Svak sti leder oppover Steinbakken, som lever opp til sitt navn. Steinene ligger strødd rundt på den avrundete toppen. Du får flott utsikt over til Bynuten på vei opp.

Stora Kvelvafjellet

Fra toppen av Steinbakken ser du den lille varden på Stora Kvelvafjellet og kan legge opp ruta dit som du vil. Det kan lønne seg å unngå de tversgående bergryggene, for de har gjerne bratte skrenter på motsatt side. En grei rute er å holde noe mot venstre gjennom et lite skar i berget, svinge enda mer mot venstre bortom en liten vanndamm, for så å skråne opp mot toppen derfra.

Fra den smale fjelltoppen får du flott utsikt, ikke bare mot Bynuten, men også mot Ryfylke, Svihusvatnet, Oltedalsvatnet og Madlandsheiene. Mesteparten av Oltedalen er derimot skjult. For å kikke ned i dalen må du bevege deg nærmere kanten av dalsiden.

Utsiktspunkt

Følg skrånende berghyller ned i skaret på sørøstsiden av toppnuten. Et lite tjern ligger litt lenger nede, men før du kommer dit stiger du opp igjen på neste berg. Følg bergryggen utover til du ser varden som er reist på utsiktspunktet. Ved varden er det fine berg å sitte på, og du kan skue ut over Oltedalen i hele dens lengde. På motsatt side av dalen ser du like over til Hågå og Vølstadnutane.

Trollabærtjørna

Tilbaketuren kan legges rundt knausen nord for varden, via det lille tjernet og ned mot Steinbakken. Det er bare å følge søkkene mellom tverrbergene der det er naturlig å gå. Fra Steinbakken følges samme rute tilbake til haugen mellom Storatjørna og Trollabærtjørna. Der møter du den merkete stien fra Bynuten. Denne fører deg vestover langs bredden av Trollabærtjørna og inn på Lysevegen, som bringer deg trygt tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%