Frafjordhatten

Gjesdal - Rogaland

Frafjordhatten er et av de mest kjente fjellene i Frafjordheiene og et utsøkt turmål. Fjellet har spektakulære klipper som styrter flere hundre meter loddrett ned fra det luftige toppunktet. Med tærne på kanten av stupet får du panoramautsikt over store deler av Frafjordheiene. Turen går i varierte og naturskjønne omgivelser og følger den såkalte Kjærlighetsstien første halvdel av distansen.

Merking og terreng

Turen er ikke merket, men det er tydelig sti så godt som hele veien. Første del av turen følger fin stølsvei, og stigningen opp på selve Frafjordhatten er nødlet. Bare i myra etter Stølsvatnet og i nederste del av bakken opp fra Murtedalstjørna kan det være vanskelig å se stien. Vegetasjonen veksler mellom frodig løvskog i Norddalen, åpne myrer og lyngbakker rundt Stølsvatnet, og stein og grunnfjell i høyden. Turen har lange motbakker, men den som holder ut vil bli rikelig belønnet.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 45 til Gilja i Dirdalen, hvor du svinger inn på fylkesvei 281 ved skilt til Frafjord. Følg veien gjennom Frafjordtunnelen og forbi Molaugvatnet til Molaug bedehus, et lite, hvitt hus i høyre veikant like før busskuret ved broa over Frafjordåna. Parker på grusplassen utenfor bedehuset.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen går du hundre meter videre langs fylkesveien, hvor bro på venstre side fører deg over Frafjordåna og inn på grusvei. Følg Hålandsveien helt til andre siden av dalen, hvor du i en slak høyresving kommer til en liten parkeringsplass som det ikke er lov å parkere på. Her går du gjennom grinda til venstre og fortsetter på gresskledd traktorvei langs en brei steingard. Veien blir raskt smalere og mer steinete, og svinger opp til ei mindre grind.

Norddalen

På andre siden av grinda kommer du inn på den gamle stølsveien som er en del av Kjærlighetsstien. Veien er fint oppmurt og stiger jevnt oppover lia blant løvtrær og grønne gressbakker. Et stykke oppe i lia passerer du ei ny grind, og ikke lenge etter kan du se minneplaketten til stakkars Bjødna-Tore festet til et berg på høyre side. Mot toppen av lia går stølsveien over i sti.

Norddalsåna

Ei skikkelig bratt kneik leder opp siste stykket forbi en gammel uteløe, før lettere gange tar deg forbi enda en uteløe og bort til Norddalsåna. Den fossende åna krysses på solid metallbro. På andre siden kommer du ut i åpent, myrlendt og ikke minst flatere terreng. Du kan nå se Frafjordhatten stige forlokkende opp lenger framme.

Stølsvatnet

Fortsett parallelt med åna til bredden av det vakre Stølsvatnet. Stien går i vannkanten inn til myrbakkene på vestsiden av vannet. Her forsvinner stien i myra, så du får prøve å komme deg tørrskodd opp bakken samtidig som du holder litt mot venstre. Nær bakketoppen kommer du inn på tydelig sti igjen og følger den ned til Murtedalstjørna.

Murtedalen

Det er fuktig og myrlendt også i Murtedalen, hvor en primitiv, men velfungerende bro fører deg over Murtedalsbekken. Stien går opp til en hytte og dreier så mot venstre. Like bortenfor hytta kommer et bekkefar ned lia. Her skal du ikke rett fram over faret slik stien kan antyde, men i stedet følge svak sti til høyre opp langs bekken. Ti-femten meter lenger oppe krysser du bekkefaret foran en stein som stikker opp av lyngen. Deretter skråner du oppover bakken, runder et lite skogholt og følger den nå mer synlige stien videre opp skaret.

Frafjordhatten

Skaret smalner og flater ut mot toppen av bakken. Du skal nokså tidlig ta av til høyre ved en vanndam som ligger mellom bergknausene. Ser du godt etter kan du se små nødlinger på oppsiden av skråberget over deg. Det er opp dit du skal, men gå et lite stykke på nedsiden av berget før du svinger oppover, så blir det ikke så bratt. Nødlingene viser vei helt til toppen av fjellet. Stien som snor seg oppover er også lett å se. Du kommer opp på den sørlige enden av fjellet, og derfra er det bare å følge fjellryggen nordover mot varden, som nå kan sees aller øverst.

Fra toppen av fjellet får du fantastisk utsikt i alle retninger. På nordvestsiden stuper fjellet 300 meter loddrett ned til Valevatnet, med Lauvvatnet og den spisse Hagknuten bakenfor. Du kan se tilbake ned til Stølsvatnet, over til Sauafjellet, langt inn i Skoraheia, til og med helt til Stavanger på en klar dag. For å nevne noe.

Tilbake

Tilbaketuren følger hovedsaklig samme rute ned igjen til Molaug. Ved Stølsvatnet kan du, i stedet for å gå ned myrbakkene, velge å følge stien fra Murtedal videre langs vannet. Stien holder seg i høyden og gir flott utsikt over dalen, før den passerer bak en haug og går ned til Norddalsåna. I lyngbakkene nedover mot åna er stien lite synlig, men retningen sier seg selv. Ellers følger du samme vei ned som du kom opp.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%