Eikefjellet

Gjesdal - Rogaland

Dette er en lett og fin rundtur i heia på Indre Lima. Mye av turen går i kulturmark, men den har også partier i terrenget på godt merket sti. Flere steder er det flotte utsiktspunkter, blant annet mot Ravndal og Oltedal og ned mot Bjelland. Fra hovedmålet på turen, Eikefjellet, er det strålende utsikt i alle retninger, spesielt mot vest hvor Limavatnet og Gjesdal ligger utstrakt foran fjellet.

Merking og terreng

Turen går delvis på kjerrevei i kulturmark, delvis på godt opptråkket sti og et lite stykke på asfalt. Det er ingen merking langs veiene, men stien er svært godt merket med blå maling og påler. Ingen problem å finne fram. Terrenget er slakt og lett å gå i, uten spesielle utfordringer.

Adkomst og parkering

Kjør E39 og ta av ved skilt til Oltedal ved Vaula bru, like sør for Ålgård. Følg fylkesvei 45 til enden av Limavatnet og sving av til høyre ved skilt til Gjesdal kirke. Etter hundre meter kommer du til en gård. Her står det et uthus på venstre side av veien, rett overfor en stor låve. Parkeringsplassen ligger like ved siden av uthuset.

I tillegg er det en liten parkeringsplass på høyre side av veien omtrent 800 meter forbi gården, hvor stien fra Eikefjellet kommer ned på veien. Her er det også skiltet retning Eikefjellet for dem som vil ta korteste vei opp.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen tar du til høyre rundt uthuset, går gjennom grinda ved siden av og klatrer over en gjerdeklyver. Nå kommer du inn på en kjerrevei som følges oppover marka. Det tar ikke lang tid før du får flott utsikt over Limavatnet.

Longafjellet

Et stykke oppe i bakken deler veien seg. Her kan du velge hvilken side av Longafjellet du vil gå på. Begge valgene ender opp samme sted, men den til venstre er ørlite grann lenger og litt mer kupert. Holder du til høyre får du fortsatt fin utsikt over Limavatnet, mens tar du til venstre får du utsikt mot Bergsfjellet og Streitafjellet. Siden det er mange muligheter for å skue ut over Limavatnet på turen, kan veien til venstre anbefales. Hold i så fall mot høyre rundt Longafjellet, så møtes veiene igjen ved en ny gjerdeklyver.

Streitatjørna

På andre siden av klyveren fortsetter kjerreveien, og denne følges helt til endes ved Streitatjørna. Her går turen på venstre side av vannet, først over en bekk og så inn på blåmerket sti gjennom granskog. Etter et par hundre meter kommer stien ut på beitemark igjen. Følg pålene over marka og opp på en haug. I det du runder bakketoppen åpner det seg strålende utsikt over Ravndal, Oltedal og fjellene rundt.

Sjurstjørna

Herfra dreier stien sørover, først ned til en gjerdeklyver, så oppover lia til Sjurstjørna. Tjernet forseres på høyre side, først på fin gressmark, så et kort steinparti. På andre siden av et lite skogholt kommer du til Kløvli speiderhytte. Her følger du merkene over gressmarka og inn på skogssti som tar deg rundt Ulvanuten.

Eikefjellet

Etter en kort bakke kommer du opp på flate berg på Skjenefjellet. Her er det flott utsikt ned til Bjelland og innover dalen mot Vølstad. Eikefjellet kommer også til syne. Veien videre går ned til en gressbakke og videre opp langs en bergrygg mot toppen. Stien svinger mot høyre nær toppen og så er du plutselig oppe ved radiomasten og den tilhørende bua på Eikefjellet. Du må gjerne ta rasten her, men den fineste utsikten får du fra toppunktet på haugen du ser cirka hundre meter lenger borte. Fra toppen har du hele Lima og Gjesdal for dine føtter. Et flott skue.

Ned til Limavatnet

Når det er tid for hjemtur følges den merkede stien videre ned fra toppen. Først litt mot nord, så vestover ned en bratt kneik til Reverøysa. Trærne viker plass for åpne beitemarker, og stien kommer snart inn på ny kjerrevei. Denne følges helt ned til bilveien ved Limavatnet. Derfra tar du til høyre og følger veien langs vannet tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%