Bergefjellet og Vikastakken

Forsand - Rogaland

Bergefjellet er det største og høyeste av fjellene rundt kommunesenteret Forsand. Ivrig fanger fjellet skuende øyne der det stolt reiser seg mellom Lysefjordbrua og det lille tettstedet. I samme fjellmassiv stikker den spisse Vikastakken opp som høyeste punkt i massivet. Denne turen går over begge fjellene. Bratt oppstigning fører opp i fint turterreng med storslått utsikt fra de to fjelltoppene. Om du vil ha en kortere tur, kan du nøye deg med den første toppen.

Merking og terreng

Hele løypa er rødmerket og stien er for det aller meste tydelig og lett å se. Det eneste unntaket er det korte partiet mellom toppen av Bergefjellet og ned til stien mot Vikastakken. Der er det ikke noen utpreget sti å følge. Stikryss er skiltet. Turen har solid stigning opp på Bergefjellet. Deretter blir terrenget lettere. En del av stigningen går i skog, resten av turen går i relativt åpen fjellhei.

Adkomst og parkering

Ta av fra riksvei 13 ved Lysefjordbrua, skiltet mot Forsand. Følg fylkesvei 13 på oppsiden av tettstedet inn til Hestamoen. Sving av og parker ved Forsand bedehus på høyre side av veien.

Rutebeskrivelse

Fra bedehuset går du noen få meter tilbake langs veien, gjennom undergangen og så til venstre forbi ballbingen. Her begynner stien som straks stiger bratt oppover. Den første kneika leder opp til et slakere, gresskledd område hvor du får glimt av utsikt ned til Forsand. Så bærer det inn i skogen igjen.

Bergefjellet

Det fortsetter å stige bratt opp gjennom løvskogen. Omsider kommer du opp på et berg like over tregrensen. Her må du gjerne ta en pustepause mens du nyter den flotte utsikten. Videre er stigningen noe slakere. Stien følger en hylle østover, før den svinger mot nord opp til skiltet stikryss. For å nå toppen av Bergefjellet følger du skilt mot "Topp 631 moh", omtrent rett fram. Stien snor seg mellom berg, knauser og små vanndammer. Småklyving må til i en av skrentene.

Himmelsleitet

Til slutt kommer du opp i et lite dalsøkk mellom to topper. Stien fører opp til den venstre toppen, kalt Himmelsleitet. Fra denne toppen får du best utsikt. Her er det fantastisk utsyn utover Høgsfjorden mot Stavanger og Høle, med Forsand og Oanes rett under deg. Den andre toppen er noen få meter høyere. Om du vil plante foten på Bergefjellets høyeste punkt, må du derfor ta en avstikker opp dit. Det går ingen sti der, men det er ikke langt bort.

Svartalivatnet

Hvis du synes at Bergefjellet er nok for i dag, følger du samme rute ned igjen. Ellers går du et lite stykke tilbake, til nedsiden av skrenten som leder opp til dalsøkket. Stien mot Vikastakken passerer i bunnen av denne lia. Det er vanskelig å se noen sti ned bakken, så du må finne en grei rute selv. Det er minst buskas på høyre side. Hold mot venstre nederst. Da kommer du inn på den merkete stien nær et stiskilt. Stien fortsetter over en haug og skråner så ned til og rundt nordvestsiden av Svartalivatnet.

Stølsvatnet

Fra Svartalivatnet bærer det over neste bergrygg i nordøstlig retning. Stølsvatnet dukker opp i det terrenget på nytt heller nedover. På motsatt side av vannet stiger Vikastakken innbydende opp. Også dette vannet rundes på nordvestsiden. I det du krysser bekken som løper fra vannet blir stien noe utydelig. Hold til høyre etter bekken, rundt en liten haug, og sett kursen mot den nærmeste klyngen med bjørketrær oppe i lyngbakken. Ved trærne blir stien godt synlig igjen. Stigning over berggrunn leder opp til skiltet stikryss på Vikaberga.

Vikastakken

Fra stikrysset er det ikke langt til toppen av Vikastakken. Tydelig sti leder opp de siste kneikene. Vel oppe på den spisse nuten blir du belønnet med strålende utsikt i alle retninger. I vest sees Høgsfjorden med Stavanger i horisonten. Mot nord er det flott utsikt mot Jørpeland og en bit av Lysefjorden. I øst stiger Tindefjellet opp, mens i sør kan litt av Fossanmoen sees med Helleknuten og Stordalsknuten bakenfor.

Tilbaketuren følger for det meste samme trasé, bortsett fra at du ikke behøver å gå opp til toppen av Bergefjellet en gang til. Fra stiskiltet på østsiden av toppen holder den merkete stien høyden fram til stikrysset på sørsiden. Derfra følges samme rute ned til Forsand.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%