Trollarinda

Bjerkreim - Rogaland

Trollarinda strekker seg langs himmelranden like sørvest for Store Skykula. Til tross for det skumle navnet er det et snilt og lettgått fjell. Her er det ingen nifse stup eller farlige troll. Rundturen går i merket løype fra hyttefeltet på Kjørren, over rinda og ned til Leidingsdalen. Mesteparten av turen går i åpen, bølgende lynghei. Fine utsiktspunkter passeres underveis. Toppen av rinda byr på vidt og flott utsyn helt ut til kysten i vest.

Merking og terreng

Hele løypa er rødmerket, bortsett fra partiene som går på vei. Noe stigning gjennom bjørkeskog i starten, ellers lett terreng. God sti i bakkene opp på heia, deretter noe varierende synlighet. Rødmerkene er for det meste greie å se.

Adkomst og parkering

Ta av fra E39 og inn på fylkesvei 110 på Bjerkreim, skiltet mot både Bjerkreim og Lauperak. Følg skilting mot Lauperak gjennom bygda, over elva og opp på heia. Kjør gjennom mesteparten av hyttefeltet på Kjørren/Tjørn, til du ser gressåkeren på Sjursmyr. Parker på stor parkeringsplass på venstre side av veien, foran åkeren.

Rutebeskrivelse

Gå femti meter tilbake langs veien og ta inn på grusveien som går opp bakken blant hyttene i Kjørralia. Følg grusveien gjennom hyttefeltet. Ta til venstre i veidele. Kort etter tar du til høyre ved rasteplass, hvor en kort traktorveisnutt svinger seg opp i skogbrynet. Stien begynner der traktorveien slutter.

Mjelkeknuten

Du får ei god kneik opp bjørkelia før du kommer ut på en ny traktorvei. Stien fortsetter på andre siden, noen meter til venstre, ved et par store steiner. Mer stigning fører ut av skogen og opp på snauheia. Den første toppen du kommer til er Mjelkeknuten. Løypa går ut til et fint utsiktspunkt med utsyn over Kjørren og vestlige deler av Bjerkreim.

Over heia

Stien videre er svak, men følger du med er rødmerkene stort sett greie å få øye på. Litt bortenfor ser du en markant knaus. Stien går på nedsiden til venstre for knausen, men du må gjerne ta en svipp oppom toppen og se på utsikten. Terrenget her oppe på heia er lett å gå i. En lav haug krysses før stien dreier østover og stiger slakt opp på selve Trollarinda.

Trollarinda

Rinda er langstrakt. Det er bare å følge ryggen fram til det høyeste punktet, markert med en liten varde. Mot nord har du vid utsikt over Bjerkreims mange fjellrekker. I øst gjemmer Store Skykula seg bak Gaupelemfjellet. Sørover er ikke utsikten all verdens da heia breier seg i den retningen, men i vest kan du se helt til havet, med senderen på Urdalsnipa som et lett gjenkjennelig landemerke ved siden av.

Leidingsdalen

Rundturen fortsetter med å gå et kort stykke tilbake langs rinda. Ved en stor, lys stein i ei dump i rinda tar du av i nordvestlig retning og begynner nedstigningen. En mindre rygg følges vestover, før stien gradvis bøyer nordover ned til et lite tjern. Herfra følger løypa bergryggen på nordøstsiden av Leidingsdalen ned til tregrensa. Så gjenstår bare en kort bakke ned mellom bjørketrærne, før du kommer inn på enden av en grusvei. Følg denne bort til fylkesveien, som følges tilbake til startstedet.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%