Svartaknuten om Ognavatnet

Bjerkreim - Rogaland

Svartaknuten ligger ved Vikeså og kan by på flott utsikt ned til tettstedet og mot fjellene rundt. Denne turen tar en runde rundt fjellet før toppen bestiges. Løypa rundt fjellet følger for det meste grus- og skogsveier i skog og kulturlandskap, avløst av merket sti som fører deg opp til toppunktet. Det blir også en avstikker ned til fine badeplasser ved det idylliske Ognavatnet.

Merking og terreng

Turen er godt merket med rød maling og skiltede veikryss. Ved starten av Ognavatnet, og der stien mot toppunktet tar av fra veien, kan det være litt vanskelig å se hvor løypa går, men den er ellers lett å følge. En stor del av turen går på veier av forskjellig karakter og underlag, både grusvei, kjerrevei, skogsvei og et lite stykke på asfalt. Stien mot toppen er ikke så veldig oppgått, men det er kort avstand mellom de røde merkene, så det går greit å følge den.

Adkomst og parkering

Kjør E39 til Vikeså og sving inn på fylkesvei 102 ved skilt til Ognedal. Etter to kilometer kommer du til en skarp og uoversiktlig høyresving på toppen av en lang bakke. Like rundt svingen står det en stor driftsbygning på høyre side, tilhørende en av gårdene på Litla Svela. Sving av der og parker ved bygningen slik at du ikke står i veien for noen. Informasjonstavle henger på veggen.

Rutebeskrivelse

Fra gården går du hundre meter videre langs fylkesveien og tar inn på første vei til høyre. Følg grusveien forbi en gård og gjennom ei grind. Veien stiger opp til og gjennom skaret mellom Sandfjellet og Reveknuten, før den dreier langsomt nordover langs fjellet og ned i Ognedalen. Hold deg på samme vei, ikke ta inn på noen sideveier. Innover mot Ognavatnet går kjerreveien over i grov traktorvei. Ved enden av veien fortsetter du over lyngmarka bort til Ognavatnet, hvor Ognaåna krysses på steiner i vannkanten til gjerdeklyver på andre siden.

Ognavatnet og Storrsheia

Fra klyveren kan det være vanskelig å se hvor stien går. Du må holde mot venstre, skrått bort fra vannet, over myra og opp den treløse delen av bakken på andre siden. Du kan skimte en rød merkepåle på toppen av bakken, og svake traktorspor leder også opp. Oppe i bakken står det tett med påler som svinger tilbake langs vannet, og derfra er stien godt synlig. Følg stien inn på skogsvei, som følges nordøstover langs Ognavatnet.

I skogen er det skiltet avstikker ned til to fine badeplasser ved Ognavatnet. Den ene ligger rett ned lia, mens for å komme til den andre går du over en haug og inn til enden av vannet. Videre går løypa ut av skogen og inn på grusvei på Storrsheia. Ta til høyre på veien og fortsett å holde til høyre i alle veikryss. Kryssene er godt skiltet. Veien stiger oppover i fint kulturlandskap med god utsikt østover. På toppen av heia, like før veien bikker nedover igjen, kommer du til en grind med gjerdeklyver.

Svartaknuten

Det er ingen skilt her, og den er ikke lett å se, men her begynner stien mot toppunktet. Gå til høyre for grinda, opp langs gjerdet. Der kommer du inn på rødmerket sti. Stien er tydelig nederst, men lenger oppe er den ikke så godt opptråkket, så hold godt øye med merkene. På den første flaten må du holde til venstre for bergryggen som har en stor stein på toppen. Etter det gir retningen stort sett seg selv. Merkene står tett, så det er lett å finne fram. Vel oppe får du blant annet flott utsikt ned til Vikeså og over til Urdalsnipa i vest.

Sveladalen

Følg samme sti ned til grusveien igjen. Deretter klatrer du over gjerdeklyveren og følger traktorvei bratt nedover bakkene. Ta til venstre der veien deler seg i første sving. Etter en del svinger møter traktorveien en finere kjerrevei som følges videre nedover. Veien kommer ned til en ferist under store grantrær, og like etter deler den seg. Ta til venstre og følg grusveien ned til en åpen plass hvor flere veier møtes. Her går du rett fram over plassen og lar grusveien lede deg ned til fylkesveien. Herfra følger du bilveien opp bakken tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%