Store Skykula

Bjerkreim - Rogaland

Store Skykula ligger på grensa mellom kommunene Bjerkreim og Eigersund. Selv om hele turen går i Bjerkreim, er selve toppunktet høyeste punkt i Eigersund kommune. Skykulas massive, slakt buede form er lett gjenkjennelig fra lang avstand. Forsvaret har radarstasjon på toppen, men det er ikke til hinder for vid og flott utsikt. Dette er en lettgått rundtur i åpent terreng som følger sti til topps og anleggsvei tilbake. En avstikker til Gaupelemfjellet står også på programmet.

Merking og terreng

Omtrent halve turen følger rødmerket sti, resten går på asfaltvei. Stien er for det meste tydelig, men blir noe svak i den øverste delen av løypa. Det gjør ikke noe, for merkingen er god. Turen går i oversiktlig terreng over tregrensa. Ikke noe buskas her, bare gress, lyng og berg. Stigningen er grovt sett delt i tre partier. Ingen av dem er spesielt bratte og det er lett terreng mellom hver stigning.

Adkomst og parkering

Ta av fra E39 og inn på fylkesvei 110 på Bjerkreim, skiltet mot både Bjerkreim og Lauperak. Følg skilting mot Lauperak gjennom bygda, over elva og opp på heia. Ikke sving av før veien deler seg i øvre del av lia ned mot Lauperak. Her holder du til høyre og kjører inn til Skineldvatnet. Denne veisnutten har noen fæle humper i asfalten, så pass på. Parker på stor parkeringsplass i vannkanten. Infotavle er satt opp. Det er ikke lov å kjøre videre opp til Skykula selv om bommen skulle være åpen.

Rutebeskrivelse

Turskilt i veikanten ved parkeringsplassen viser hvor stien starter. Du får unnagjort den lengste stigningen på turen med en gang. Rødmerkene leder opp Hestestegane til sørøstsiden av Skytafjellet. Før du labber innover den lille dalen mellom Skytafjellet og Gaupelemfjellet, kan du nyte fin utsikt tilbake mot Skineldvatnet.

Bjørnvatnet

Slak stigning bringer deg opp til et høydedrag hvor det vakre Bjørnvatnet kommer til syne. På østsiden av vannet stiger terrenget opp mot Skykula, mens vestsiden preges av bølgende lynghei. Bedagelig sti går langs venstre side av vannet helt rundt til nordenden. Her renner Bjørnåna fra vannet. Stien følger åna et kort stykke, før den krysser over og begynner på neste stigning.

Store Skykula

Et lite dalsøkk følges inn langs en mindre bekk og så til venstre, før et par gode kneiker tar deg opp til skiltet stikryss på bakketoppen. Fortsett i retning Vassbø. Stien er ikke alltid lett å se her oppe på høyfjellet, men nødlinger og rødmerker viser vei. Flere små tjern passeres mens løypa først stiger slakt et stykke, for så å holde høyden fram til nordsiden av Skykulas toppunkt. Underveis vil du helt sikkert få glimt av radaren som snurrer rundt på toppen.

Nytt skiltet stikryss påtreffes ved foten av siste stigning. Nå er det så og si rake veien til topps. Du kommer opp til en store varde på en knaus bortenfor radaranlegget. Her er det flott utsikt både mot nord og vest. Vil du sette foten på Store Skykulas høyeste punkt må du ta en tur bort til radaren. Der får du også god utsikt sørover mot endeløse fjellrygger i Dalane.

Gaupelemfjellet

Asfaltert anleggsvei går helt opp til toppen av Skykula. Resten av rundturen følger denne veien ned til parkeringsplassen. Underveis kan du ta en avstikker opp til Gaupelemfjellet om du vil. Det går asfaltert vei også opp dit. På toppen står ei kommunikasjonsmast med tilhørende hytte. Utsikten er en noe mer begrenset utgave av utsikten fra Skykula.

I de nederste bakkene får du flott utsikt ned i Skinelddalen. Det er merket sti gjennom dalen ned til Gya. Kanskje et turtips for en senere anledning? Like etter kommer Skineldvatnet til syne og rundturen er i boks.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%