Skarkaknuten

Bjerkreim - Rogaland

Dette er en spennende og kupert rundtur over Middagsfjellet og Skarkaknuten ved Stavtjørn. Skarkaknuten er fjellet bak skitrekket og er den høyeste toppen i Rambjørheia. Dermed kan du vente deg god utsikt både fra toppen og flere steder langs løypa. Stigningen fra den vakre Skarkatjørna og opp på Skarkaknuten er artig for deg som liker å klyve, med steinbratte klatrekneiker og ulendt fjellterreng.

Merking og terreng

Hele turen er rødmerket, men merkene kan være vanskelige å se i enkelte partier av løypa og stien er ikke veldig opptråkket. Spesielt gjelder det i steinhaugene på Middagsfjellet og oppover berget mot Skarkaknuten. Starten og slutten av turen går på vei, mens det ellers er en heller ulendt løype. Særlig i stigningen opp til Skarkaknuten er terrenget stedvis svært bratt og kupert. Tross dette, eller kanskje på grunn av dette, er turen et hyggelig bekjentskap som vil både utfordre og begeistre.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 503 til Malmeim, hvor du svinger inn på fylkesvei 117 ved skilt til Stavtjørn. Følg veien langs Austrumdalsvatnet og opp til Stavtjørn. Like før tunnelen til Ørsdalen svinger du av til høyre og parkerer på plassen foran skitrekket til Stavtjørn alpinsenter.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen går du tilbake langs fylkesveien ned bakken til første kryss, hvor du tar inn på sideveien til venstre. Følg veien over på grus inn til ei lita myr på vestsiden av Stavtjørnknuten, like etter at bekken på venstre side har svingt bort fra veien. Her tar du til venstre av veien og går over myra til foten av den skogkledde bakken. Den merkede stien begynner her, men merkene kan være vanskelige å se i starten. Stien går et kort stykke nordover langs myra, før den vender inn på et gammelt traktorspor og stiger opp mellom hyttene på haugen.

Middagssteinen

Hold til høyre for berget bak den øverste hytta, hvor det ligger en liten og åpen gressflate i bunnen av neste bakke. Derfra følges noe tydeligere sti oppover Middagsfjellet. Etter hvert som du kommer høyere opp vil du legge merke til en stor stein på kanten av fjellet. Dette er Middagssteinen. Stien passerer noen titalls meter sør for steinen.

Middagsfjellet

Terrenget videre blir mer og mer steinete. Både sti og rødmerker kan være vanskelige å se enkelte steder. Stien holder seg øverst i skråningen på nordsiden av fjellet og svinger ut til et flott utsiktspunkt over Austrumdal. En liten varde markerer punktet. Noen meter bortenfor, på nedsiden av stien, ligger en stor stein med en trang heller under. Løypa fortsetter å dreie rundt fjellet før den skråner opp mot toppen. Den passerer litt til høyre for toppunktet, så vil du opp på Middagsfjellets høyeste punkt må du altså ta en kort avstikker.

Skarkatjørna

I det du bikker over Middagsfjellet reiser de bratte og forrevne bergveggene til Skarkaknuten seg foran deg. Snart skal du få klatre i dem. Tydelig sti leder nedover mot Skarkatjørna, som ligger blå og vakker under bergknausene. Stien svinger inn i og gjennom skaret ved vestenden av tjernet. En ny liten heller passeres før du går ned en kort bakke og står ved foten av den første klatrekneika.

Klyving i Skarkaknuten

Følg merkene opp bratthenget og videre langs et svært luftig parti på kanten av det skrånende berget. Oppe på knausene har du fin utsikt ned til Skarkatjørna. Stien dreier opp til det første tverrskaret, hvor det ligger et lite tjern. Det går en sti inn langs tjernet, men det er ikke den du skal følge. Den merkede løypa fortsetter rett opp kneika til venstre for tjernet.

På oppsiden av skaret kommer du inn i et parti med flere mindre, men ulendte berg som må krysses. Du ender opp i et nytt skar hvor du skal rett fram over skaret og opp bergskrenten foran deg. På oppsiden venter enda et tverrskar, og igjen skal du rett over og klyve opp berget på andre siden.

Oppe i skrenten ser du en liten, loddrett bergvegg på høyre side. Ta sikte på den og sving så til høyre inn i et mindre skar etter å ha passert den. Nå har du en liten nut på din høyre side og toppen av Skarkaknuten til venstre. Følg skaret et kort stykke nedover, før stien svinger bratt opp mot toppen av fjellet.

Over Skarkaknuten

Like etter er du oppe på toppen og kan nyte flott utsikt over Rambjørheia. Blant annet kan du se Rambjørknuten i vest, Store Skykula i sør og Vinjakula mot nord. Etter en god rast fortsetter rundturen øst over den småkuperte steinheia. Fram til den øverste masten i skitrekket er sti og merker godt synlige og lette å følge. Så er det bare å følge skitrekket ned til brakkene i skaret du ser nedenfor. Derfra følges grusvei tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%