Rambjørknuten - kort rute

Bjerkreim - Rogaland

Den gamle drifteveien over Rambjørheia er blitt merket og gjort tilgjengelig som tursti. Denne turen tar for seg den østlige delen av stien, fra Austrumdal til Rambjørknuten. Turen går i variert og vakkert terreng. Frodig bjørkeli blir til åpen fjellhei krydret med idylliske, små tjern. En bratt og spennende stigning fører opp til et av de høyeste punktene på heia. Der venter storslått utsikt over Bjerkreims fjellheim. Dette er den korteste ruta til Rambjørknuten.

Merking og terreng

Stien inn til foten av fjellet er rødmerket og lett synlig de aller fleste steder. Den siste klatringen opp til toppen er ikke merket, men ruta gir seg selv. Det er også satt opp enkelte små nødlinger. Turen har god stigning opp den skogkledde lia fra Austrumdal og ei bratt siste kneik. Ellers går ferden i lettgått og åpen lyng- og gresshei.

Adkomst og parkering

Kjør fylkesvei 503 til Malmeim, hvor du svinger inn på fylkesvei 117 ved skilt til Stavtjørn. Følg veien til enden av Austrumdalsvatnet. Passer gårdsbygningene i Austrumdal og sving av til høyre på andre siden av broa. Her er det god parkeringsplass med infotavle.

Rutebeskrivelse

Følg fin kjerrevei nedover langs den brusende Austrumdalsåna til det vakre Austrumdalsvatnet. Fortsett gjennom grind og inn på gressbakkene på andre siden av den lille vika. Røynelibekken krysses på bro, raskt etterfulgt av en mindre bekk, før de første rødmerkene dukker opp på hvite bjørkelegger.

Søralia

Tydelig sti starter i skogbrynet øverst i gressbakken. Ferden oppover Søralia går i tett bjørkeskog. Stien deler seg et par steder, men stiarmene møtes igjen lenger oppe. Følg rødmerkene om du er i tvil. I en lysning midt oppe i lia blir stien litt vanskeligere å se. Stien dreier mot høyre opp skråningen på andre siden av lysningen og omsluttes igjen av bjørketrær. Ikke lenge etter passeres tregrensa og du kommer opp til et fint utsiktspunkt markert med en liten varde. Dette er et bra sted å ta en pust og nyte utsikten ned i dalen og innover mot Grøtteland.

Rambjørheia

Mesteparten av lia er nå unnagjort og turen videre blir betydelig lettere. Lyng og berg gir fast og fint underlag mens du vandrer over den småkuperte heia. Idylliske, blå tjern dukker opp på rekke og rad. Etter hvert kommer Rambjørknuten til syne foran deg. Den bratte toppen ruver i landskapet og er ikke til å ta feil av.

Langatjørna

Terrenget heller slakt nedover mot foten av fjellet. Stien kommer ned i et naturskjønt område ved vestenden av Langatjørna, før den svinger inn i et skar som leder vestover langs Rambjørknuten. I skaret ligger flere små tjern. Langs bredden av disse har driftekarene murt opp stein, slik at det er lett å ta seg forbi. I det største av tjernene ligger en stor stein. Den markerer hvor den merkete turstien forlates og stigningen opp til toppen av fjellet starter.

Rambjørknuten

Til høyre for tjernet ser du ei bratt fjellhylle som går på skrå helt opp til toppen av fjellet. Opp der skal du. Det er ikke så ille som det kan se ut nedenfra. Spredte nødlinger viser vei opp, uten at det egentlig er tvil om veien. Det er skikkelig bratt enkelte steder, men fjellet er reint og godt å trø på. Du kan også gå på mykere, men tyngre underlag på innsiden av hylla, om du ikke liker deg nær kanten.

Når du kommer opp ser du varden på et berg foran deg. Ikke lenge etter kan du gi den et vennskapelig klapp og skue ut over fjell og hei i vid omkrets. Utsikten fra toppen er strålende i alle retninger, men spesielt god er den vestover. Gå gjerne bort til kanten for å få enda bedre utsikt. Rundt deg kan du blant annet se Skarkaknuten i øst, Store Skykula i sør og Vinjakula i nord.

Tilbake

Følg samme vei tilbake til Austrumdal. Alternativt kan du følge drifteveien videre over Rambjørheia til Hegelstad, men da må du ordne med ekstra bil eller skyss derfra.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%