Rambjørknuten - lang rute

Bjerkreim - Rogaland

Den gamle drifteveien over Rambjørheia er blitt merket og gjort tilgjengelig som tursti. Denne turen går i driftekarenes fotspor fra Hegelstad til Rambjørknuten. Det bratte fjellet er et av de høyeste punktene på heia og har en spennende oppstigning. Utsikten som venter på toppen er fantastisk. Turen er lang, men terrenget er fint å gå i. Det blir også mulighet til å besøke Rambjørhelleren ved foten av fjellet.

Merking og terreng

Turen over heia til foten av fjellet er godt rødmerket og det er synlig sti så godt som hele veien. Klatringen opp til toppen er ikke merket, men ruten gir seg selv og det er også satt opp enkelte små nødlinger. Ferden over Rambjørheia går i forholdsvis lettgått terreng, med bratt stigning opp på selve Rambjørknuten. Dette er en lang tur som du må regne med å bruke hele dagen på.

Adkomst og parkering

Fra E39 svinger du inn på fylkesvei 503 i Vikeså, skiltet mot Byrkjedal. Følg fylkesveien til skiltet avkjørsel mot Hegelstad ved bro over Hofreistæåni. Kjør over broa og ta av til høyre når veien deler seg nær bakketoppen. Smal vei fører bratt og svingete ned til ny bro og videre over på grusunderlag. Følg grusveien til skiltet parkeringsplass ved stor stein et godt stykke oppe i lia.

Rutebeskrivelse

Fra parkeringsplassen følger du grusveien opp til saueskilleplass. Her klatrer du over gjerdeklyveren til venstre og følger traktorveien som går opp gressbakken bak skilleplassen. Traktorveien går over i sti et lite stykke før den blir til brei skogsvei igjen. Veien går omtrent parallelt med Holmabekken til bro over bekken lenger oppe.

Holmavatnet og Lindevatnet

Fra broa går ferden over på sti til gjerdeklyver ved stor stein nær Holmavatnet. Langs Holmavatnet er terrenget relativt flatt og lettgått, før stien svinger mot venstre innover dalen. Stærtebakken, som fikk navnet etter at en hest falt om og døde her under vinterkjøring av høy fra uteløene på heia, leder opp til det vakre Lindevatnet. Stien svinger seg opp på bergknausene ved vannet og du får flott utsikt over hele Lindevatnet og smådalene rundt.

Stølen og Juvet

Fra vannet dreier du nordover og følger slake gressletter nedover dalen forbi Stølen, hvor det var støl i gamle dager. I det du kommer inn blant bjørketrærne på nordsiden av ei større myr, dukker det opp et skiltet stikryss. Høyt gress kan gjøre stien litt vanskelig å se i dette området. Følg skilting mot Austrumdal forbi en nyere hytte og ned til Juvet. I Juvet er det murt opp stein for å komme lettere over bekken. Stien går i steinrøysa opp juvet og krysser bekken igjen på oppsiden. Dette var en flaskehals hvor det var vanskelig og tidkrevende å få sauene gjennom for driftekarene.

Mjelkeåna

Ovenfor juvet blir terrenget lettere igjen. Kleivaknutens høye skråberg henger over deg mens du vandrer innover dalen. Dessverre går en høyspentlinje gjennom dalen, og denne følges forbi Finnslåtten, over haugen og ned til Mjelkeåna. På haugen får du første glimt av toppen på Rambjørknuten. Mjelkeåna krysses lett på steiner, men om driftekarene ikke passet på kunne de miste lam i den flomstore vårelva.

Austrumdalshola

Nå begynner et småkupert parti som tar deg inn sidedalen nord for det Ytre Mjelkevatnet og ned i Austrumdalshola. Nede på myra i søkket er ikke stien lett å se, men du skal tvers over i nordøstlig retning og bratt opp på haugen på andre siden. Stien fortsetter over småhauger og gjennom et lite skar, før terrenget faller foran deg og hele Rambjørknuten åpenbarer seg i all sin stupbratte prakt. Man kan saktens lure på hvordan man skal komme seg opp dit.

Rambjørhelleren

Lett lynghei leder deg bort til foten av fjellet, hvor det er mulig å ta en kort avstikker til Rambjørhelleren. Du ser den fra stien under en av de nærmeste store steinblokkene i ura, med oppstablet stein rundt åpningen. Helleren ga ly for været til folk som skulle over heia, og ble brukt som overnattingssted av sauegjetere sommerstid. Nå kan den være en fin rasteplass for turfolk som skal følge drifteveien helt over til Austrumdal. Vi sparer derimot rasten til toppen av Rambjørknuten.

Rambjørknuten

Turen fortsetter opp bakken langs nordsiden av fjellet, hvor rester etter oppmurt vei kan sees. Like over bakketoppen ligger et idyllisk lite tjern, hvor det også er murt opp stein i vannkanten forbi et hindrende berg. Stien runder tjernet på venstre side og stiger slakt over en haug til neste tjern. Her må du stoppe, for her begynner oppstigningen til Rambjørknuten.

Til høyre ser du ei bratt fjellhylle som går på skrå fra tjernet og helt opp til toppen av fjellet. Opp der skal du. Det er ikke så ille som det kan se ut som nedenfra. Spredte nødlinger viser vei opp, uten at det egentlig er tvil om veien. Det er skikkelig bratt enkelte steder, men fjellet er reint og godt å trø på. Du kan også gå på mykere, men tyngre underlag på innsiden av hylla, om du ikke liker deg nær kanten.

Til topps og tilbake

Når du kommer opp ser du varden på en haug foran deg, og ikke lenge etter er du oppe. Utsikten som møter deg er strålende i alle retninger, men spesielt god er den vestover tilbake mot heia du har vandret i. Gå gjerne bort til kanten for å få enda bedre utsikt. Rundt deg kan du blant annet se Skarkaknuten i øst, Store Skykula i sør og Vinjakula i nord.

Etter en god rast følges samme vei tilbake til Hegelstad. Alternativt kan du følge drifteveien videre over Rambjørheia ned til Austrumdal, men da må du ordne med ekstra bil eller skyss derfra og tilbake.

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%