Faurefjellet

Bjerkreim - Rogaland

Faurefjellet har flere spennende topper, hver med storslått utsikt i forskjellige retninger. Dette er en rundtur over de tre flotteste av dem: Faureknuten, Trodlanuten og Jonilknuten. Stien opp til Faureknuten er merket, mens resten av turen går i kupert terreng med enkelte krevende partier, utenfor sti og merker. Det er en flott tur som passer best for deg som er fjellvant og kan finne fram på egen hånd.

Merking og terreng

Stien opp til Faureknuten er merket med rød maling på stein og trestammer, samt noen få påler. Det er mye motbakker til toppen, men ellers fint å gå. Resten av turen går i fritt fjellterreng utenfor sti og merker. Det er en kupert tur hvor du må finne din egen rute over fjellet. Det anbefales derfor at du har god turerfaring før du begir deg ut på denne delen av løypa.

Adkomst og parkering

Kjør E39 til Kydland og ta av ved skilt til Nedrebø. Følg fylkesvei 111 til Nedrebø, hvor du svinger inn på fv. 112 skiltet mot Ivesdal. Du kan også ta av fra E39 på Vikeså og følge fv. 112 derfra. Veien stiger opp til et sted som heter Trongsla, hvor veien er på sitt høyeste. Der svinger du inn på en uskiltet grusvei som skråner østover fra fylkesveien. Følg grusveien til du kommer til en liten parkeringsplass med informasjonstavle på venstre side.

Rutebeskrivelse

Følg grusveien hundre meter videre fra parkeringsplassen, opp den første lille bakken du ser foran deg. Før du kommer til en skarp høyresving renner det en liten bekk under veien, og like før bekken begynner stien på venstre side. Det er satt opp skilt som viser hvor du skal ta av. Hold litt mot høyre over et åpent område, før du stiger oppover lia blant hvite bjørkestammer. Stien er litt utydelig det første stykket, men den blir bedre etter hvert. Etter den første bakken må du holde mot høyre over ei lita steinur, før stien blir lett å følge videre.

Fra Grolidalen til Faureknuten

Stien leder deg opp Grolidalen helt til skaret på toppen. Kryss steinmuren som går på tvers av skaret og legg så merke til den store steinen til venstre. Her gjør stien en krapp sving opp til venstre foran steinen og fortsetter bratt opp langs kanten av berget. Deretter dreier den mot høyre og du ser varden på toppen foran deg. Når du kommer opp til varden har du flott utsikt, men du vil nok se at kanten rundt fjellet skygger litt for den beste utsikten. Derfor må du gjerne ta turen rundt til de andre vardene du ser rundt deg. De gir enda bedre utsikt i enkelte retninger.

Steintunge

Før du går videre må du ta turen til nordsiden av fjellet, for der venter en spennende godbit. Gå til den nordligste varden og så videre nedover til høyre. Her kaster fjellsiden seg loddrett ned et gufsent stup. Det går en sprekk rundt et utspring nær kanten, og når du står der kan du se ned langs kanten av fjellet til ei kort steintunge som stikker ut i løse luften litt lenger nede. Det er fullt mulig å gå ut på den, men vær nå endelig forsiktig hvis du gjør det. Hold deg et stykke oppforbi stupet mens du går ned til tunga. Det går en svak sti nedover du kan følge. Ute på tunga kan du studere hele den forrevne fjellveggen der den stuper flere hundre meter rett ned. Det er i underkant av 400 høydemeter fra toppen av stupet og ned til vannet nedenfor.

Fauregubben

Når du står nede på tunga kan du med litt fantasi også se profilen til en gammel mann med stor nese og skyggelue i stupets kontur. Er det Fauregubben som skuer ut over landet, kanskje? Herfra er det i tillegg nydelig utsikt over Birkelandsvatnet inn til Espeland og de majestetiske fjellene i øst. Et spennende og vakkert sted. Når du er ferdig med å utforske Faureknuten går du tilbake til skaret på toppen av Grolidalen.

Trodladalen

Når du kommer ned i skaret holder du til venstre over flaten og går opp ved siden av haugen foran deg. Følg platået videre mot venstre, østover, forbi en liten, rund dam, inn til en noe større dam like etter. Der svinger du sørover og over haugen, slik at du kommer ned på sørvestsiden av et større og krokete tjern på Grasfjellet. Passér tjernet på sørsiden og fortsett inn mellom bergknausene bort til Trodladalen.

Trodlanuten

Før du stiger ned i dalen kan det være lurt å studere fjellsiden opp til Trodlanuten, som nå ligger foran deg på andre siden. Det er bratt der, og det er lettere å finne en vei opp hvis du har sett deg ut en rute på forhånd. En mulig trasé er å sikksakke seg opp de skrå flatene rundt renna til høyre. Det ser bratt ut øverst der, men det går ei hylle på tvers som kan følges.

Kryss i så fall dalen og hold mot høyre i det du begynner på stigningen. Følg skråningen oppover nesten til toppen av haugen, hvor du vender motsatt og følger noenlunde samme høyde forbi en knaus. Der vender du om igjen og følger en bratt bakke oppover mot høyre. Like under det øverste bratthenget kommer du til et punkt hvor det er naturlig å vende motsatt igjen. Herfra følger du ei smal hylle på tvers av ei renne, før du svinger opp mot toppen mellom store steinblokker.

Jonilknuten

Etter å ha nytt den fine utsikten fra Trodlanuten, følger du en kløft ned fra toppen i sørøstlig retning. Videre stiger det opp og over Hagafjellet. Hold mot venstre over den første haugen, før du dreier noe mot høyre over den neste. Den sørligste hammeren passeres greit på sørsiden. Derfra skråner du ned til ei stor myr som det renner en todelt bekk fra. Kryss bekken og fortsett sørøst over slake hauger, før den siste oppstigningen fører deg til toppen av Jonilknuten. Fra toppen har du fantastisk utsikt i nesten alle retninger. Unn deg en god pause her.

Tilbake

Tilbaketuren går fra platå til platå på tvers av de lavereliggende områdene av Faurefjellet. Returner til myra med den todelte bekken og følg bekken ned skaret til det lille platået nedenfor. Hold til høyre ned bakken til neste platå, som følges nordvestover. Etter et kort stykke svinger du sørover ned en kløft til neste platå, som du også følger mot nordvest. På en haug ligger en stor stein og peker nedover fjellet, og når du har passert steinen følger du en ny kløft i samme retning.

Neste platå er større enn de foregående og igjen går du mot nordvest. Flere fine, små vanndammer passeres før du kommer til et større tjern. Følg vannkanten til enden av en kort sidearm. Der forlater du vannet og fortsetter ned skaret til et nytt tjern. Tjernet forseres på høyre side, før du stiger over en lav haug og fortsetter nedover til neste tjern. Også dette tjernet er greiest å passere på høyre side. Etter en bakke til, kommer du ned til ei myr hvor du kan se slutten på en traktorvei på andre siden. Følg traktorveien over gjerdeklyver og tilbake til parkeringsplassen.

Sist oppdatert .

GPX

Kart med GPS-spor og høydeprofil

Distanse:0.00km
Høyde:0moh
Helling:0%