Vann og tjern

Tursteder

Dette er en liste over vann og tjern turene går langs. Hvert vann er lenket til alle turene som går langs det. Turer som ikke går langs noen vann eller tjern vil ikke finnes i denne listen.

Turenes vann og tjern

Navn Høyde Kommune Turer
Auratjørna / Aurelitjørn 398 moh Sandnes Bynuten
Selvikstakken
Austrumdalsvatnet 309 moh Bjerkreim Rambjørknuten - kort rute
Bjørnvatnet / Bjønnvatnet 681 moh Bjerkreim Store Skykula
Blommetjørna 409 moh Sandnes Bynuten
Kvelvane
Selvikstakken
Brekkestølsvatnet 408 moh Gjesdal Vaseknuten
Bronnheimstjørn 226 moh Sandnes Lutsifjellet og Bjørndalsfjellet
Buløytjørna / Løypedalstjørna 373 moh Sandnes Bynuten
Selvikstakken
Dalevatnet 140 moh Sandnes Lifjellet - kort runde
Lifjellet - lang runde
Skjørestadfjellet fra Dale
Eikelivatnet / Eigelivatnet 23 moh Sandnes Vårlivarden fra Horve
Elleflåttjørna / Elleflottjødna 40 moh Vindafjord Bjergafjellet - klassisk rute
Fjellgardsvatnet 157 moh Vindafjord Bjørndalsnuten
Flassavatnet 178 moh Gjesdal, Sandnes Håfjell og Kodlifjell
Flådalstjørna 614 moh Gjesdal Vinjakula - østlig rute
Fløysviktjørna 177 moh Sandnes Vårlivarden fra Horve
Gloppevatnet 256 moh Gjesdal Tverrfjellet rundt
Gramstadtjørna 156 moh Sandnes Dalsnuten
Dalsnuten og Øvre Eikenuten
Fjogstadnuten
Skjørestadfjellet fra Gramstad
Grindavatnet / Grinavatnet 180 moh Sandnes Storaberget
Grøna Tjødnå 331 moh Tysvær Lammanuten
Hanklatjørna 639 moh Gjesdal Vådlandsknuten
Heimre Fisketjørn 485 moh Gjesdal Solbjørgfjellet
Vådlandsknuten
Hellevatnet / Hedlevatn 291 moh Time, Gjesdal Sikvalandskula
Holmavatnet 397 moh Bjerkreim Rambjørknuten - lang rute
Holmavatnet 244 moh Synesvarden og Steinkjerringa
Holmavatnet 183 moh Vindafjord Valåsen, Søljåsen og Vassnuten
Hommeltjørna 254 moh Synesvarden og Steinkjerringa
Honnatjørna 107 moh Gjesdal Eikefjellet
Husavatnet 41 moh Tysvær Valhest fra Lilland
Indre Fisketjørn 490 moh Gjesdal Vådlandsknuten
Indre Vinjatjørna / Indra Vingjavatnet / Vinjavotna 437 moh Bjerkreim Tverrfjellet rundt
Kalvalandsstemmen / Stemmetjørna 185 moh Vindafjord Hodnafjellet fra Ersland
Kalvalandstjørna 245 moh Vindafjord Hodnafjellet fra Ersland
Kartavatnet 309 moh Time Brusaknuden og Karten
Krosstjørna / Krosstjørnene 326 moh Sandnes Bukkanuten fra Ims
Bukkanuten og Dyrafjellet
Krossvatnet 333 moh Vindafjord Bjørndalsnuten
Kubbetjørn 178 moh Sandnes Vassfjellet fra Gramstad
Vassfjellet fra Hana
Kyllesvatnet 26 moh Sandnes Skrussfjellet og Jøstolen
Langatjørna 662 moh Bjerkreim Rambjørknuten - kort rute
Langavatnet 292 moh Vindafjord Trollafjellet og Trollanibba
Laugarvatnet / Lauarvatnet 530 moh Bjerkreim Eikeknuten
Limavatnet 102 moh Gjesdal Eikefjellet
Lomstjørna 292 moh Sandnes Grimslifjellet
Lomstjørna 241 moh Sandnes Storaberget
Longatjørna 625 moh Gjesdal Vådlandsknuten
Longåsdalsvatnet / Langåsdalsvatnet 191 moh Vindafjord Ulserhaug
Midtre Fisketjørn 486 moh Gjesdal Vådlandsknuten
Mjådalstjørna / Mjørdalstjørna 471 moh Bjerkreim Vinjakula - vestlig rute
Mjåvatn 251 moh Gjesdal Tverrfjellet rundt
Mjåvatnet 135 moh Bjerkreim Daurmålsknuten
Moldfallstjørna 207 moh Sandnes Vårlivarden fra Horve
Mosarevvatnet 482 moh Vindafjord Bjergafjellet - klassisk rute
Bjergafjellet - sørlig rute
Murtedalstjørna 543 moh Gjesdal Frafjordhatten
Måkatjørna / Mågatjørn 186 moh Sandnes Eilevfjellet
Måkavatnet / Mågavatnet 776 moh Gjesdal Vallresknuten
Møssingtjørna 296 moh Bjerkreim Solbjørgnipa og Råsafjellet
Nordafjellstjørna 263 moh Sandnes Lifjellet - kort runde
Nordlandstjørna 140 moh Sandnes Øykjafjellet
Nordre Lindevatnet / Indra Linnevatnet 514 moh Bjerkreim Rambjørknuten - lang rute
Nåselvatnet 278 moh Gjesdal Sikvalandskula
Ognavatnet 247 moh Bjerkreim Svartaknuten om Ognavatnet
Olatjørn 548 moh Vindafjord Trollafjellet og Trollanibba
Paddetjørn 252 moh Sandnes Kjølleknuten om Svaneli
Rankestitjørn 328 moh Sandnes Bukkanuten og Dyrafjellet
Rasmalitjørna / Rasmustjørna 392 moh Sandnes Bynuten
Revholstjørn 186 moh Sandnes Dalsnuten
Dalsnuten og Øvre Eikenuten
Dalsnuten rundt
Fjogstadnuten
Skjørestadfjellet fra Gramstad
Rolighetsvatnet / Rolighedvatnet 658 moh Gjesdal Vådlandsknuten
Sandvadtjørna 40 moh Vindafjord Bjergafjellet - klassisk rute
Sjurstjørna / Sjurstjødn 322 moh Time Ulvarudla
Sjurstjørna 282 moh Gjesdal Eikefjellet
Skarkatjørna 675 moh Bjerkreim Skarkaknuten
Skineldvatnet / Skinnellvatnet 507 moh Bjerkreim Store Skykula
Skjelbreitjørna 106 moh Sandnes Sulken
Sygno
Stavtjørn 457 moh Bjerkreim Svartevassknuten
Steintjørn 407 moh Vindafjord Ulserhaug
Steintjørna 400 moh Sandnes Selvikstakken
Stemmetjørna 165 moh Vindafjord Haukaberg og Ravnafjell
Valåsen, Søljåsen og Vassnuten
Stemtjørna 238 moh Sandnes Storaberget
Stemtjørna / Hagatjørna 236 moh Sandnes Sulken
Storatjørna 418 moh Gjesdal Bynuten
Kvelvane
Storavatnet 508 moh Gjesdal Gloppenuten
Streitatjørna / Streidetjørna 232 moh Gjesdal Eikefjellet
Stølsvatnet 479 moh Gjesdal Frafjordhatten
Stølsvatnet 471 moh Forsand Bergefjellet og Vikastakken
Stølsvatnet 294 moh Bjerkreim Kyrkjefjellet
Svanelitjørna 225 moh Sandnes Bukkanuten fra Ims
Svanetjørna / Svanitjørn 324 moh Sandnes Sulken
Svartalivatn 469 moh Forsand Bergefjellet og Vikastakken
Søndre Rankebergtjørn 323 moh Sandnes Kjølleknuten om Svaneli
Søre Bjørndalsvatnet / Søre Bjønndalsvatnet 464 moh Vindafjord Bjørndalsnuten
Teinetjørna 260 moh Sandnes Rabnafjellet
Tjålandsvatnet 162 moh Time Ulvarudla
Tjødna 190 moh Bjerkreim Vinjakula - vestlig rute
Tjørnakovtjørna / Tjødnakovtjørna 192 moh Gjesdal Håfjell og Kodlifjell
Trollabærtjørna / Trodlabergtjørna / Trollabekktjørna 389 moh Sandnes, Gjesdal Bynuten
Kvelvane
Trolltjørna 173 moh Vindafjord Valåsen, Søljåsen og Vassnuten
Tverromdalstjørna 504 moh Bjerkreim Tverrfjellet rundt
Ulserhaugtjørna / Ulserihaugtjørna 593 moh Vindafjord Ulserhaug
Ytre Butjørna / Butjørnane 281 moh Time Ulvarudla
Ytre Mjelkevatnet 577 moh Bjerkreim Rambjørknuten - lang rute
Ytre Vinjatjørna / Vinjavotna / Ytra Vingjavatnet 432 moh Bjerkreim, Gjesdal Tverrfjellet rundt
Ytretjørn 318 moh Bjerkreim Kyrkjefjellet