Tur til Kvelvane

- fjelltur, topptur

Dette fjellet fanger alltid blikket på vei mot Bynuten. I dag gikk turen til Kvelvane, eller Store Kvelvafjellet, som ligger vest for Bynuten ved grensa mellom Gjesdal og Sandnes.

Været var som i går, strålende sol men ikke så varmt i lufta og en kjølig trekk fra nordvest. Jeg startet fra parkeringsplassen på Seldalsheia, der er det så greit å parkere. Det var 6-7 andre biler der da jeg kom, men som forventet møtte jeg ingen på min tur før helt på slutten da jeg kom inn på den merkede stien til Bynuten.

For å variere mest mulig bestemte jeg meg nemlig for å prøve den gamle stien på vestsiden av Trollabærtjørna på framturen. Det var der den merkede stien til Bynuten gikk tidligere, før den ble flyttet til østsiden av tjernet. Nå er den lite brukt. Jeg var spent på hvilken forfatning stien ville være i, men det viste seg at den fortsatt er god og lett synlig. Mindre steinete er den også i forhold til den nyere stien, uten at det har noe å si for min del. De gamle rødmerkene var det lite å se til, bare svake, avskurte rester et par steder. Det gjorde ingen ting, for det var helt uproblematisk å følge stien.

Jeg fulgte den gamle stien nesten helt fram til der den møter den merkede stien på haugen sørøst for Trollabærtjørna. Derfra satte jeg kursen mot de grønne beitemarkene på Ragsheia. Det går en kjerrevei på tvers av lia som jeg kom inn på og fulgte et kort stykke, før jeg fant en liten sti som ledet meg opp på Steinbakken. Her var det flott utsikt mot Bynuten. Interessant å se fjellet fra en litt annen vinkel enn den "vanlige".

Fra Steinbakken var det slutt på sti og jeg fant min egen vei mellom bergknauser og myrdekte småskar oppover. Det var tørt i myrene i dag, så det var ganske lett å gå. Jeg passerte et lite tjern før jeg steg direkte opp til den nordligste av de to toppnutene. Det stod en liten varde på den, men jeg mener den andre toppen er en meter eller to høyere. Jeg gikk over begge to uansett.

Utsikten fra Kvelvafjellet er veldig bra. Bynuten og tilknyttede fjell sees i øst, Seldalsheia og lavereliggende terreng helt ut til havet mot vest. Litt av Ryfylke er synlig i nord, mens deler av Oltedal, Vølstadnutane, Hågå med mer sees i sør. Fra toppen er det ikke så god utsikt ned i selve Oltedalen, så jeg gikk ut til utsiktspunktet på østkanten av fjellet, hvor det står en større varde. Der hadde jeg en fin rastepause mens jeg kunne betrakte hele dalen fra oven.

Etterpå fullførte jeg runden rundt toppen av fjellet og kom ned på stien på Steinbakken igjen. Derfra tok det ikke lang tid før jeg var inne på rødmerket sti som jeg fulgte langs østsiden av Trollabærtjørna og tilbake til parkeringsplassen. En riktig fin tur. Det er gøy å finne sin egen vei i terrenget i blant, og ikke bare gå i merkede og ferdig opptråkkete løyper.